U bent hier

Hoogwatergolfje in Rijn en Maas

13-12-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Op dit moment stijgt het water van Rijn snel. Ieder uur komt er 5 tot 6 centimeter water bij. Als gevolg van smeltwater en regenval in de komende dagen zal deze stijging doorzetten. Ook het Maaswater zal de komende dagen gaan stijgen. Op de Rijn wordt dinsdag een waterstand van circa 13 meter bij Lobith verwacht. De afvoer van de Maas zal uitkomen tussen de 1250 en 1500 m3. Echt hoogwater is dit niet, slechts uiterwaarden zonder zomerdijk en de verlaagde weerden lansg de Maas zullen overstromen. 

Door een combinatie van smeltende sneeuw en regenval stijgt het water van de grote rivieren. Waterpeilen.nl meldt dat het water kan stijgen tot 13 meter bij Lobith. Voor de meeste uiterwaarden detekent dit dat de onbekade delen koppie onder gaan. De meeste zomerdijken keren het water tot hoogtes van 14 -14,5 meter bij Lobith. Langs de Grensmaas betekent dit dat de verlaagde weerden zullen overstromen.

Smeltwater en regen zorgen voor hoogwatergolfje
Smeltwater en regen zorgen voor hoogwatergolfje

Op veel plekken langs de rivieren is de afgelopen jaren door de overheid gewerkt aan Ruimte voor de Rivier. Veel van deze projecten zullen bij extreme hoogwaters zorgen voor een veel grotere veiligheid. Bijkomend voordeel is dat in veel van deze gebieden ruimte is gekomen voor natuur. Bij een stand van 13 meter bij Lobith is nog lang geen sprake van extreem hoogwater en er treden dan geen problemen op. Ter vergelijking, tijdens het extreme hoogwater in 1995 (toen grote delen van het rivierengebied werden geëvacueerd) stond de Rijn bij Lobith op een stand van 16,68 +NAP.

Millingerwaard deels onder water

Sinds deze zomer staat de Millingerwaard in open verbinding met de rivier. Dat heeft tot gevolg dat ieder waterstandsverschil merkbaar is in het natuurgebied. De komende dagen zullen ooibossen overstromen en dieren zullen daar een veilig heenkomen moeten zoeken. Mogelijk dat de oostkant van de Millingerwaard droogblijft. Daar wordt op dit moment nog gewerkt aan Ruimte voor de Rivier en men probeert het water daar weg te houden met een nooddijkje.

Andere uiterwaarden in de Gelderse Poort zoals de Erlecomse Waard, Bizonbaai, Stadswaard, westzijde Gendtse Waard en Klompenwaard zullen bij de verwachte waterstanden grotendeels overstromen.

Drempel Spiegelwaal zal overstromen

De Spiegelwaal, de nevengeul in Nijmegen, zal vanaf een stand van 12,50 meter bij Lobith gaan meestromen. Dit betekent dat de drempel onder water komt te staan. Fietsers moeten dan een klein eindje omrijden om bij de Waalbrug te komen.

Waterpeilen volgen 

Via de webstie waterpeilen.nl zijn de waterstanden te volgen, inclusief verwachtingen voor de komende dagen. Wie zich inschrijft voor de nieuwsbrief ontvangt iedere update in de email.