U bent hier

Hoogwater creëert eiland in de Geul

18-12-2017|DOORARK Rewilding Nederland

In een natuurgebied langs de Geul bij Stokhem \9Wijlre, Zuid-Limburg) heeft het natte weer gezorgd voor hoogwater met een spectaculaire bochtafsnijding tot gevolg. Een smalle landtong in de binnenbocht van de sterk meanderende Geul stond al een paar jaar op doorbreken. Met de snelstromende Geul was er voor deze landtong geen houden meer aan, te meer omdat hij verzwakt was door graafactiviteiten van de bever, en verzadigd en slap was door het vele hemelwater. 

Doorbraak Geuldal, foto:  Ben Custers
Doorbraak Geuldal, foto: Ben Custers

Zulke natuurlijke processen horen bij een riviertje als de Geul. Dit beekdalproces van erosie en sedimentatie zorgt nu voor extra variatie in het ecosysteem. Verse steilwanden bieden een onderkomen aan ijsvogels, oeverzwaluwen en honderden soorten zandbijen en andere insecten. Weggespoeld materiaal van de oevers sedimenteert elders en zorgt voor nieuwe eilandjes, waar vogels kunnen foerageren.

Het beleid van het Waterschap Limburg is om het wilde, eroderende gedrag van de Geul zoveel mogelijk te tolereren. Het leidt er namelijk toe dat de bedding ruimer wordt en dat verlaagt het risico op overstromingen. Vanuit de hoek van de vissers zijn er ook bedenkingen. Het tijdelijk troebele water is voor veel vissen iets minder wenselijk, het moet niet te vaak gebeuren. Bosontwikkeling op de oevers kan deze erosie weer enigzins beteugelen. 

De doorbraak vond plaats in een deel van het Geuldal waar ARK natuur omvormde tot natuur. Het gebied wordt begraas door runderen, rode geuzen.