U bent hier

'Hendrik Brands' vangt zeldzame steur

3-03-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Beroepsvissers van de LT 162 ‘Hendrik Brands’ hebben op 16 februari op de Noordzee een Europese steur gevangen. De vissers hebben de vangst gemeld bij Visserijnieuws en Ecomare, waarna het is doorgegeven aan Sportvisserij Nederland, WNF en ARK Natuurontwikkeling. Deze partijen werken in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet aan de terugkeer van de steur in Nederland.

Steuren op de Noordzee

De steur van 110 centimeter werd gevangen voor de kust van Denemarken, zo’n 50 mijl ten noordwesten van Esbjerg. De beschermde vis is na de vangst weer levend en in goede conditie teruggezet. Ook heeft de bemanning van de boomkorkotter, geheel volgens het boekje, het dier opgemeten, een foto gemaakt en de benodigde gegevens genoteerd.

Riekelt de Boer toont de gevangen steur. Foto: Jan Hakvoort
Riekelt de Boer toont de gevangen steur. Foto: Jan Hakvoort

Experts uit Nederland en Frankrijk hebben bevestigd dat het gaat om een zeldzame Europese Atlantische steur (Acipenser sturio). Aangezien de vis geen merkteken had is het vermoeden dat het gaat om een steur die is uitgezet in de Duitse Elbe rivier of de Franse Gironde nabij Bordeaux. Daar leeft de laatste natuurlijke populatie van Europa. Volwassen steuren trekken vanuit de Gironde, langs de Atlantische kust, door het kanaal de Noordzee op, soms wel tot de kust van Scandinavië. Dit is het natuurlijke verspreidingsgebied van deze trekvissen. In de Elbe wordt ook hard gewerkt aan de terugkeer van de steur en worden de laatste jaren steuren uitgezet. Zodra deze steuren de Noordzee bereiken, zwemt het merendeel naar het Noorden. Waarschijnlijk komt deze steur dan ook uit de Elbe. Meer en meer steuren duiken de laatste jaren dan ook op in de Noordzee, aangezien de steurenpopulatie in de Gironde langzaam weer groeit door een Frans herstelprogramma en door uitzettingen in de Elbe de afgelopen jaren.

Steuren in Nederland

De Europese Atlantische steur is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren. De vis kan meer dan 3 meter lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen. Deze steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste steur gevangen en gedood. In 2012 keerde de Europese steur voor het eerst terug in de Nederlandse rivieren na meer dan 50 jaar afwezigheid. 47 steuren werden in mei van dat jaar losgelaten in de Nieuwe Maas bij Rotterdam en de Waal bij Nijmegen. In 2015 werd dit herhaald met het uitzetten van nog eens 53 steuren. De steuren zijn naar zee gezwommen en de verwachting is dat zij over een aantal jaren uit zee terugkeren om te paaien. Na deze uitzetting, werden in enkele maanden tijd, vijf steuren voor de Nederlandse kust gevangen en gemeld door beroepsvissers.

Steur als symbool voor een gezonde delta

De steur is ernstiger bedreigd is dan de panda. Het werk aan het herstel van een gezonde populatie steuren is onderdeel van het Droomfonds Haringvliet waarin een coalitie van 6 organisaties ruim baan maakt voor deltanatuur, trekvogels en -vissen met steun van de Nationale Postcode Loterij en het Europese LIFE-programma. De steur staat symbool voor trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling die voor hun leven en voortplanting zowel de zee als rivieren nodig hebben. Voor al deze vissen geldt dat ze een natuurlijke rivierdelta met zoet-zoutovergangen, getijdenverschilllen en een open verbinding naar zee nodig hebben.

Samenwerking

Samenwerking tussen de beroepsvisserij en natuurorganisaties is doorslaggevend voor de toekomst van de steur in de Nederlandse wateren. Vangstmeldingen helpen om informatie te verzamelen over het doen en laten van de steur. Elke vangst kan invloed hebben op het succes van het onderzoek. Daarom is het belangrijk dat iedere vangst wordt gemeld. Uiteraard is het cruciaal dat steuren zo snel mogelijk levend terug worden gezet. Voor het melden van een steur kunnen de volgende stappen gevolgd worden. Stappen 2, 3 en 4 kunnen alleen uitgevoerd worden als de vis in goede conditie is!

  1. Noteer de locatie (coördinaten), datum en tijd van de vangst.
  2. Meet de lengte van de vis van uiterste staartpunt tot en met de neuspunt; noteer zo mogelijk het gewicht.
  3. Noteer het nummer van een eventuele WOT-tag (een labeltje) in de rugvin; deze tag laten zitten!
  4. Maak foto's van de gevangen vis en zo mogelijk van de WOT-tag.
  5. Zet de vis zo snel mogelijk levend terug.
  6. Als de vis onverhoopt is overleden, vragen wij u ook de gegevens door te geven.

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven via steurwwf@gmail.com of 06-3054 3441, het telefoonnummer op de WOT-tag. Volledige meldingen van een steurvangst, met tenminste een duidelijke foto, komen in aanmerking voor een financiële beloning van 100 euro. Ook onvolledige meldingen leveren belangrijke informatie en worden zeer op prijs gesteld.