U bent hier

Groen Blauwe Rijn Alliantie van start

15-11-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Woensdag 15 november ging de Groen Blauwe Rijn Alliantie succesvol van start. In de Duits-Nederlandse grensregio is dit Europese programma ontwikkeld om de samenwerking tussen Duitsland en Nederland te versterken. Hierbij gaat het om een economische, sociale en regionale samenwerking waardoor er nieuwe kansen ontstaan voor de grensregio’s. In dit programma staan natuurlijke uiterwaardontwikkeling en migratie van otter en trekvis centraal. Het is een project waar de kennis en expertise van niet alleen tien Duitse en Nederlandse partners, maar ook van de vele workshopdeelnemers naar een hoger niveau wordt getild.


Excursie tijdens de kick-off

Natuur verbinden

De Rijn is binnen Groen Blauwe Rijn Alliantie het element dat de gebieden al eeuwenlang letterlijk met elkaar verbindt. Deze verbinding is voor mens, economie, landschap, water en natuur belangrijk. Zowel in Duitsland als Nederland liggen er verschillende belangrijke natuurgebieden langs de Rijn. Op dit moment functioneert het landschap nog niet als een geheel. Om dit voor elkaar te krijgen moeten de verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden worden door middel van een ecologisch, politiek en wetenschappelijk netwerk. Dit netwerk maakt de migratie van terrestrische en aquatische dieren mogelijk. De dieren kunnen hierdoor gebruik maken van de verschillende leefgebieden die ze nodig hebben, wat op dit moment nog ontbreekt in het grensgebied.

Otters & trekvissen

Een van de doelen van Groen Blauwe Rijn Alliantie is het oplossen van barrières voor otters in het grensgebied. Zo wordt er een kaart gemaakt waar alle knelpunten op gemarkeerd zijn, waarna oplossingen voor de specifieke problemen ontwikkeld worden. Dit zijn bijvoorbeeld hekken, buizen als otterpassages, loopplanken onder een brug of te ontwikkelen vegetatie. Ook voor trekvissen worden er verschillende acties ondernomen. De Rijn is een belangrijk gebied voor trekvissen, waaronder zeldzame soorten als zalm, aal en fint. Binnen het Groen Blauwe Rijn Alliantie programma zal voor trekvissen een grensoverschrijdend onderzoeksnetwerk opgezet worden. Educatieve evenementen zoals veldlessen voor Nederlandse en Duitse schoolkinderen zijn ook onderdeel van de Groen Blauwe Rijn Alliantie. 

GBRAlogo