U bent hier

Geul vervuild met mest uit België

20-10-2017|DOORARK Natuurontwikkeling

Op vrijdag 13 oktober werden tonnen mest uitgereden over een net geoogst maisveld langs de Thunisbach in België. Net als in Nederland is dat in deze periode verboden. De grond nam de grote hoeveelheid mest nauwelijks op liep direct over de beek in.

Doordat de Thunisbach bij Plombières uitkomt in de Geul was binnen enkele uren de Geul tussen Plombières en de Nederlandse grens flink vervuild door de mest. De Belgische milieupolitie, ingeschakeld door hengelsportvereniging APM Moresnet, heeft de situatie kunnen beoordelen en watermonsters genomen.

Geul
Geul bij Mechelen

Op zaterdagmorgen kwam de vervuiling aan in de Geul bij het Nederlandse Epen en op zondag bij Valkenburg. Ondanks de afstand tot de Thunisbach was de concentratie mest nog steeds duidelijk zichtbaar en te ruiken.

De Visstandbeheercommissie Geul en Zijbeken over vervuiling van de Geul:  “Als VBC vragen wij ons al jaren af waarom bepaalde vissoorten minder succesvol zijn op de Nederlandse Geul. De duizenden huishoudens in België die nog steeds niet op de riolering zijn aangesloten zagen wij als hoofdoorzaak. Maar uit meetgegevens blijkt dat de hoeveelheid nitraat in Nederland juist hoger is dan in België. Een kritische plant, de vlottende waterranonkel, komt bijvoorbeeld veelvuldig voor in de Geul stroomopwaarts van Plombières en hetzelfde geldt voor de eveneens kritische vlagzalm. Beide soorten komen in het Nederlandse deel van de Geul niet of nauwelijks voor. Wij vermoeden dan ook regelmatige vervuiling in het laatste deel van de Geul in België of het eerste deel in Nederland, grofweg tussen Plombières in België en Hurpesch bij het Nederlandse Mechelen. Volgens onze Belgische collega’s van APM Moresnet is het niet de eerste keer dat vervuiling van de Thunisbach plaatsvindt.”

Er bestaat een kans dat de vervuiling met mest zoals nu geconstateerd is een negatieve impact heeft op de herintroductieprogramma’s van zalm en beekforel. De toekomst zal dat leren.

De laatste jaren is er een goede samenwerking ontstaan tussen natuurorganisaties en Geulvissers in zowel Nederland als België. Samen wordt gewerkt aan terugkeer van typische vissen van de snelstromende Geul zoals zalm en beekforel. En samen staan ze sterker om te werken aan oplossingen voor een schone Geul.

Lees hier wat ARK in het Geuldal doet.