U bent hier

Drukte bij Open Grensmaasdag

12-09-2017|DOORARK Rewilding Nederland


Zaterdag 9 september hebben zo'n 6.000 nieuwsgierigen de open dag van de Grensmaas bij Trierveld/Koeweide (Grevenbicht) bezocht. Buien en zon wisselden elkaar de hele dag af, maar de constante bezoekerstroom trok zich van de weergoden helemaal niks aan.

Veel aandacht was er voor de grindafgravingen, de rivierverruiming en rivierveiligheid en voor het imposante materieel van Consortium Grensmaas. Ook de natuur was zeer in trek. De hele dag waren er mini-excursies per huifkar naar de Maasoever, waar Maasverkenners - de gidsen van RivierPark MaasVallei- en vogelgidsen van het IVN de nieuwe riviernatuur aan de man brachten.

Open Grensmaasdag 2017
Open Grensmaasdag 2017

Bij de natuurstands op de 'markt', die werden bemand door  vertegenwoordigers van IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, ARK Natuurontwikkeling en een team van Grensmaasambassadeurs, was het eveneens volle bak. Veel belangstelling genoten hier een opgezette bever, met uileg over zijn rol in de riviernatuur, en een uitstalling van Maasgesteente met uitleg over de geologie. Kinderen vermaakten zich met het beschilderen van dikke maaskeien, grindscrabble, broodjes bakken en een blote voetenpad.

Grensmaas Borgharen
Grensmaas Borgharen

Bij de natuurstand konden bezoekers, deze dag gratis, de wandel- en struinkaart van Borgharen meenemen. Borgharen is het eerste gebied dat Consortium Grensmaas na afgraving heeft opgeleverd. Bezoekers werden tijdens de Open Grensmaasdag allemaal nadrukkelijk uitgenodigd om in Borgharen de resultaten voor natuur en landschap te komen bewonderen, en te genieten van de prachtige wandel- en struinmogelijkheden die de Maasoevers van Borgharen en Itteren hebben gekregen.

Dat laatste kan trouwens ook tijdens de grote  'Maastrek' die georganiseerd wordt op 1 oktober a.s.