U bent hier

Drie wisentkalfjes op de Maashorst

11-05-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Afgelopen week meldden we dat op Bevrijdingsdag het eerste wisentkalfje geboren was in de wisentkudde in de Maashorst. Nu kunnen we melden dat er drie kalfjes in de kudde rondlopen. De laatste twee werden geboren op 8 en 10 mei 2016. De kudde bestaat nu uit 13 dieren. Zodra het geslacht bekend is, wordt de kalfjes aangemeld bij het officiële wisentenstamboek, dat in Polen wordt bijgehouden.

Een goede plek om zelf de kalfjes en de rest van de kudde te zien is het uitzichtpunt langs de Udense Dreef. De wisenten en hun kalfjes hebben rust nodig, dus houd enige afstand als de kudde dichtbij het raster staat.

Wisenten met drie kalfjes. Foto: Maurice van Doorn
Wisenten met drie kalfjes. Foto: Maurice van Doorn

‘Een natuurlijk hart, met meer ruimte voor natuurlijke processen en robuuste natuur’. Met deze ambitie in het achterhoofd hebben de Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en het Waterschap in 2015 afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van natuurgebied De Maashorst. Eén van de aansprekende onderdelen is de inzet van de wisenten op de Maashorst.

Sinds maart 2016 leven er wisenten op de Maashorst. De startkudde leeft in een gebied van 170 hectare.  De geboorte van deze kalveren is een mooie aanvulling op de kudde die in de toekomst hopelijk nog verder kan groeien om een veel groter gebied te begrazen.

Wisen met kalf, 5 mei 2017, Maashorst. Foto: Roeland Vermeulen
Wisen met kalf, 5 mei 2017, Maashorst. Foto: Roeland Vermeulen

Op de wereld leven op dit moment zo’n 6000 wisenten, een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2000. Desondanks is de wisent nog altijd een bedreigde en zeldzame diersoort. In samenwerking met het Internationale Wisenten Stamboek draagt het project in de Maashorst bij aan een gezonde toekomst voor het dier. Meer ruimte voor de wisent zorgt immers voor een grotere (genetische) spreiding van het dier door heel Europa.

De komst van de wisenten naar de Maashorst werd mogelijk gemaakt door de vier Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling en door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Professionele kuddebeheerders van Free Nature houden samen met vrijwilligers toezicht op de dieren. De wisenten werden beschikbaar gesteld door de European Wildlife Bank van Rewilding Europe uit het Wisentproject Kraansvlak van PWN en ARK Natuurontwikkeling; ook de Duitse wisentgebieden Kropp en Springe stelden wisenten beschikbaar.