U bent hier

De meerwaarde van kleiwinning

17-05-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven ontving op 16 mei het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport ‘De meerwaarde van kleiwinning langs de Grote Rivieren’, een onderzoek naar duurzame kleiwinning voor gebakken bouwmaterialen. ARK Natuurontwikkeling werkt al lange tijd samen met kleiwinners om samen fraaie natuurgebieden te ontwikkelen.

Uit het onderzoek blijkt dat de alliantie tussen kleiwinning voor bouwproducten, rivierverruiming en natuurontwikkeling een bewezen bijdrage levert aan verduurzaming van de Nederlandse samenleving. ‘’Hiermee dient rekening te worden gehouden bij toekomstig beleid zoals op het gebied van Natura2000 en een circulaire economie’’, aldus Bert Jan Koekoek, vicevoorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). 

Duurzame kleiwinning

Klinkende resultaten

Het onderzoek is resultaat van samenwerking van branchevereniging KNB met gebiedsontwikkelaar K3Delta. Het werd gefinancierd door RVO Nederland. Het onderzoek bevat de resultaten van vijftien jaar kleiwinning op basis van achttien projecten: 1800 hectare nieuwe natuur, 40 centimeter waterstandsverlaging en 330 hectare extra ondiep water met veel biodiversiteit en genoeg klei voor bakstenen en dakpannen van pakweg 600.000 nieuwe eengezinswoningen. 

Goede samenwerking met natuurbeschermers

Quotes in het rapport van onder andere Natuurmonumenten, de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en ARK Natuurontwikkeling maken duidelijk dat natuur- en milieuorganisaties zich herkennen in de conclusies. Petra Souwerbren, directeur ARK Natuurontwikkeling, vertelt: “De tijd dat kleiwinning leidde tot kleiputten met steile oevers of agrarisch gebied met weinig biodiversiteit ligt ver achter ons. De bakens werden verzet toen halverwege de jaren negentig ARK Natuurontwikkeling, het Wereld Natuur Fonds en de kleiwinners de handen ineen sloegen. Dankzij de winning van klei zijn bijvoorbeeld de Millingerwaard en de uiterwaarden bij Slot Loevestein ingericht. Deze gebieden hebben zich ontwikkeld tot prachtige natuurgebieden met een grote soortenrijkdom en daar is ARK trots op. Bouwen met de baksteen is bouwen aan het landschap!”

Meer iformatie in het rapport Duurzame Kleiwinning en op kleiwinning.nl.

Bron: K3Delta en KNB