U bent hier

De lente op de Maashorst is begonnen.

15-03-2017|DOORARK Rewilding Nederland

De lente op de Maashorst is begonnen. Wie er nu wandelt of fietst wordt getrakteerd op een gratis concert van vinken, boomklever, zang- en grote lijster. Vanuit het bos klinkt de roep van zwarte en groene spechten. Ook de eerste zomergasten keren terug uit het zuiden en dat terwijl een deel van wintergasten nog  aanwezig is. Ga dat zien!

Wie nu een bezoek aan de Maashorst brengt beleeft de lente echt. Talloze vogels zingen om hun territorium te markeren. Veldleeuwerik in de begraasde graslanden, boomleeuwerik op de heide en in het bos is de net teruggekeerde tjiftjaf volop aan het zingen. En wie geluk heeft hoort de rauwe roep van de raven.

In de begraasde gebieden groeien veel verspreid staande meidoorns en andere struiken. Vanuit de toppen van deze struiken klinkt op veel plekken nu de rauwe zang van de roodborsttapuit, een soort die net terug is uit het zuiden en het goed doet, mede dankzij de begrazing.

Blauwe kiekendief
Blauwe kiekendief

In begrazingsgebied vliegen nu ook nog verschillende blauwe kiekendieven rond. Ze jagen hier vooral op muizen. Net als de klapeksters, die ook de eerste actieve levendbarende hagedissen spiezen op de doorns van de meidoorns. Deze kiekendief en de klapeksters zijn wintergasten en zijn hoogstens nog een paar weken te zien, daarna zijn ze vertrokken naar het hoge noorden.

Wie zelf de vogels van de Maashorst wil zien is er van harte welkom, wel vijftig meter afstand houden van de grote grazers. Een mooi punt om naar toe te wandelen of te fietsen is de uitzichtheuvel langs de Udense Dreef. Rondom deze plek is een grote afwisseling in het landschap met bos, open grasland en volop struikgewas, een ideale plek voor een grote verscheidenheid in vogels. Bovendien is hier de kans redelijk groot dat de wisenten te zien zijn.

Een andere goede plek is de vogeltelpost Brobbelbies Zuid. Hier zijn vaak vogeltellers aanwezig die alle overtrekkende vogels tellen.