U bent hier

De comeback van de zalm in de Roer

26-06-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Wat niet veel mensen in Nederland weten is dat de zalm niet alleen in Canada en Scandinavië voorkomt, maar vroeger ook volop in de Nederlandse rivieren te vinden was. Zo ook op de Maas en zijn zijrivieren, als de Roer waarvan de monding in Roermond ligt. Voormalige paaigronden van de zalm lagen op de grens met Duitsland en in de Duitse Eifel. Rond de jaren 60 van de vorige eeuw verdween de zalm helaas uit Nederland.

Nadat in 1996 door Duitse sportvissers paaibedden van zalmen zijn ontdekt in de Duitse Roer, heeft de Duitse Angelverein Düren het initiatief genomen voor een herintroductie van de zalm in de Roer. Sinds 2000 werkt de Visserij Beheer Commissie Roerdal samen met de Duitse groep vrijwilligers van de Angelverein Düren aan de terugkeer van de zalm in de Maas en de Roer. Zij zijn verbonden aan het Duitse projekt Lachs 2020 Nordrhein- Westfalen. Zo wordt al ruim 15 jaar gewerkt aan de terugkeer van de zalm in de Roer.

Atlantische zalm
Atlantische zalm

Uitzet van de eerste zalmpjes in 2017

Op 24 en 25 juni zijn de eerste 15.000 zalmbroedjes van 2017 uitgezet in enkele zijbeken van de Roer in Duitsland. In totaal worden dit jaar 100.000 jonge zalmen met een lengte van 3-4 centimeter en een gewicht van 1 gram per stuk uitgezet. 14.000 daarvan zijn broedjes, afkomstig van in 2016 in de Roer teruggekeerde volwassen zalmen. De overige zalmpjes komen van in Frankrijk gekochte eitjes van zalmen uit de Loire-Allier. De opzet is om te kweken met zoveel mogelijk eitjes van terugkeerders in de Maas en Roer om een eigen Maas stam van de zalm op te bouwen en steeds minder afhankelijk te worden van eitjes uit Frankrijk. Dit jaar zijn tot nu toe 4 volwassen zalmen en 10 zeeforellen teruggekeerd in de Roer na een verblijf van 2 of 3 jaren op zee.

Haringvlietsluizen op een kier

Wanneer in 2018 het Kierbesluit in het Haringvliet wordt uitgevoerd, wordt een toename van het aantal terugkeerders verwacht omdat de vissen dan vanuit het Haringvliet gemakkelijker de Maas zullen kunnen vinden. De Haringvlietdam wordt dan een stukje open gezet zodat trekvissen makkelijker naar binnen en buiten kunnen zwemmen. Door de opening wordt de Noordzee beter met de Rijn en Maas verbonden en dat is cruciaal voor vissen als zalm, steur, zeeforel, zeeprik, rivierprik en aal. Deze trekvissen moeten kunnen zwemmen tussen zoet en zout water voor hun voortplanting.

ARK Natuurontwikkeling en de Nationale Postcode Loterij ondersteunen de werkzaamheden van de 40 vrijwilligers in Nederland en Duitsland, die zich belangeloos inzetten voor de terugkeer van de zalm in het stroomgebied van de Maas.