U bent hier

Compromis over grazers in zuiden van Weert

16-02-2017|DOORARK Natuurontwikkeling

De klankbordgroep met bewoners uit Altweerterheide en Stramproy en de beheerders ARK Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten bereikten op 31 januari 2017 een compromisvoorstel over de inzet van grazers in de natuurgebieden in het zuiden van Weert.

ARK Natuurontwikkeling werkt in het Kempen~Broek sinds 2011 aan een gebiedsontwikkeling om verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden, waardevol water binnen deze gebieden beter vast te houden en de landbouw een impuls te geven. Om de nieuw ontwikkelde natuur jaarrond te kunnen begrazen, werkt ARK binnen een Europees programma mee aan het fokken van het zogenaamde Taurosrund. Hiervoor bracht ARK verschillende Europese runderrassen samen in de nieuwe natuurgebieden in het zuiden van Weert.

Klimaatbuffer Kempen~Broek
Klimaatbuffer Kempen~Broek

Bij een aantal bewoners en recreanten ontstond in de loop van het project ongerustheid over de veiligheid. Omdat het merendeel van de nieuwe natuurgebieden vrij toegankelijk is, is een ontmoeting met deze imposante runderen immers niet uit te sluiten. Ondanks meerdere debatavonden geraakten de partijen niet uit de discussie. Een objectieve beoordeling van het Taurosprogramma om het veiligheidsgevoel van bezoekers en omwonenden in relatie tot begrazingsbeheer te vergroten, diende zich aan.

De klankbordgroep en de beheerders stelden daarom op 2 juli 2015 een Commissie Verbetering Begrazingsbeheer Kempen~Broek met onafhankelijke specialisten samen. Op 25 januari 2016 publiceerde deze haar bevindingen in een rapport. Eén van de aanbevelingen was het verwijderen van de Taurosrunderen in gebieden die kleiner zijn dan 100 hectare. De Commissie stelde voor dat klankbordgroep en beheerders in een Commissie Begrazing Kleine Gebieden samen een voorstel zouden uitwerken met alternatieve grazers voor deze kleine gebieden.

Op 31 januari bereikten beide partijen na meerdere bijeenkomsten een compromis. Dit compromis stelt een combinatie voor van begrazing op maat met rood- of zwartbont boerenvee, het Heidekoetje -  een oud ras dat vroeger veel werd gebruikt op de schrale heidegronden in Weert -, Exmoor pony’s en Schotse Hooglandrunderen.

Dit compromisvoorstel werd enkel bereikt omdat beide partijen water bij de wijn deden. Het vervult zeker niet alle wensen van de betrokken partijen, maar het is een nieuw startpunt om samen te blijven werken aan de toekomst van dit mooie stukje Weert.