U bent hier

Blog: Het foerageergedrag van de wisent, tauros en Exmoor pony

6-11-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Hallo allemaal, mijn naam is Tracey en ik kom uit Gorinchem. Ik doe de opleiding Eco en Wildlife op het Helicon in Geldermalsen en zit in het laatste jaar. Graag wilde ik een keer stage lopen bij ARK Natuurontwikkeling. Ik heb namelijk in mijn eerste stage gelopen bij FREE Nature waardoor ik erg nieuwsgierig was geworden naar de verschillen tussen de stichtingen.

Voor mijn stage bij ARK ben ik verder gegaan met een al bestaand onderzoek, namelijk het foerageergedrag van de wisent, tauros en de Exmoor pony. Vier dagen in de week ben ik naar de Maashorst gegaan om de dieren te observeren, één dag in de week bleef ik thuis om de gegevens te verwerken. Tijdens het observeren heb ik elke vijf minuten een meting gedaan. Voor het observeren had ik een observatieformulier. Hierop kon ik de tijd, biotooptype en het gedrag noteren. Vervolgens kon ik dan invullen wat ze aan het eten waren.


Wisenten in de Maashorst

In het begin vonden de taurossen mij vrij interessant en kwamen ze af en toe naar mij toe om te kijken wat ik aan het doen was. Op den duur wenden de dieren eraan dat ik stond toe te kijken wat zij aan het doen waren. Omdat de dieren zich overal konden bevinden op de Maashorst ben ik een aantal keren lang bezig geweest met zoeken. Op deze dagen ging ik van de paden af om te zoeken in de bossen. Hierdoor ben ik mooie onverwachte plekken tegen gekomen en ben ik een keer bijna tegen een ree aangelopen.

De laatste twee weken ben ik voornamelijk bezig geweest met de verwerking van de gegevens en met mijn verslag voor school. Voor ARK en FREE Nature heb ik ook een enquête gehouden waarin werd gevraagd of de vrijwilligers tevreden zijn met de hulp vanuit de stichtingen. Al deze gegevens verwerk ik ook in mijn verslag.

Uit het onderzoek naar het foerageergedrag verwacht ik de volgende gegevens te halen:
-De verdeling per biotooptype;
-De verdeling per activiteit;
-De verdeling in activiteit per biotooptype;
-Het foerageergedrag van de maanden september en oktober;
-De verdeling gegeten vegetatietype.

Aangezien ik maar tien weken stage heb gelopen bij ARK kan ik alleen de gegevens van twee maanden verwerken en hieruit conclusies halen.

Tijdens mijn stage ben ik niet alleen bezig geweest met het observeren, maar ben ik ook naar een ARK-dag, een rangertraining en een ontmoeting met de Vlinderstichting geweest. Met de mensen van de Vlinderstichting zijn we het veld in gegaan om te kijken hoe we de dagvlinders in de Maashorst kunnen helpen die het moeilijk hebben. Daar heb ik Bart Beekers ontmoet, hij werkt ook bij ARK. Bij hem lopen twee studenten stage die bezig zijn met het otterproject in de Gelderse Poort. Dit vond ik zeer interessant en we hadden afgesproken dat ik een keer langs zou komen om met hen een dag mee te lopen. Op die dag hebben zij eerst verteld waar zij mee bezig zijn en vervolgens zijn wij op pad gegaan om de cameravallen te checken. Helaas was er niks op de beelden te zien.

Tracey Postma, student Eco en Wildlife, Helicon