U bent hier

Bewoners zetten zich in voor natuur en landschap Kempen~Broek

10-03-2017|DOORARK Natuurontwikkeling

Op 18 maart planten bewoners van de omgeving van de Lochtstraat (Stramproyer heide) houtwallen, bomen en struikengroepen op Lieëg Hei, onderdeel van de Stramproyer Heide. Het aanplanten maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Kempen~Broek waaraan ARK met vele partners en in opdracht van de provincie Limburg nu zes jaar werkt. ARK levert het pootgoed en doet de werkvoorbereiding van deze werkdag met bewoners.

Vanaf 1800 zijn de natuurgronden op Lieëg Hei beetje bij beetje ontgonnen. Rond 1900 was zo een kleinschalig ‘verkamerd’ landschap ontstaan van eenmansakkertjes, weilanden, boomgroepen en houtwallen. Door schaalvergroting in de landbouw is dit kleinschalige landschap in de 20ste grotendeels verdwenen.  De Lieëg Hei is inmiddels onderdeel van de natuurgebieden van het GrensPark Kempen~Broek . De aanplant maakt deel uit van het natuur- en landschapsherstel van dit grenspark.

ARK werkt in het Kempen~Broek aan het realiseren van een grootschalig natuurgebied dat zijn oorspronkelijke karakter van doorstroommoeras weer terug krijgt. Het ruilen van kavels is daarbij van cruciaal belang. Natuur komt op de natte gronden waar zij het meest baat bij heeft, landbouw juist op de meer geschikte percelen.