U bent hier

ARK sluit natuurhart Kempen~Broek aanéén

12-04-2017|DOORARK Natuurontwikkeling

ARK beschikt sinds gisteren over de twaalf hectare landbouwgrond van agrarisch ondernemer Wiel Peters aan de Veltpeelweg in Weert. Die krijgt er op een andere locatie nieuwe landbouwgrond voor terug. Beide partijen ondertekenden de notariële akte tijdens een feestelijke bijeenkomst in Café De Paol in Alweerterheide in bijzijn van gedeputeerde Hubert Mackus. “De twaalf hectare grond van Wiel Peters zijn echte sleutelhectares”, vertelt ARK-programmaleider Ger van den Oetelaar. “Nu ze niet meer ten dienste staan van de landbouw hoeven ze niet meer ontwaterd te worden. Daar profiteert de hele omliggende natuur in Kempen~Broek van.”

ARK zet zich in GrensPark Kempen~Broek al jarenlang in voor de realisatie van een waterrijk gebied en een doorlopende natuurverbinding, waar plant en dier de ruimte krijgen om te leven. De provincie Limburg is vaandeldrager van deze grote gebiedsontwikkeling. Onder aanvoering van ARK worden daarvoor natuurgebieden van vooral Natuurmonumenten met elkaar verbonden. Dat doet ARK door barrières in het landschap, zoals laaggelegen agrarische gronden, om te vormen tot natuur.

Kavelruil gebeurt vrijwillig

Van den Oetelaar: “Die gronden zijn eigendom van anderen, van agrariërs. We stimuleren hen tot vrijwillige kavelruil door hen ruilgronden aan te bieden die kwalitatief beter zijn dan de gronden die ze hebben. Dat is economisch aantrekkelijk, omdat ze daarmee een uitstekend toekomstperspectief hebben. Wij kunnen de landbouwgronden die ze verlaten op onze beurt omvormen tot natuur. Landbouw én natuur winnen bij deze werkwijze.”

ARK heeft zo inmiddels 352 hectare grond in Limburg verworven, waarvan ongeveer tweehonderd in Kempen~Broek. Daarnaast wist ARK ook honderd hectare bestaande natuur te verwerven. Realisatie van het ruilmiddel – betere landbouwgrond – tikt inmiddels ook de tweehonderd hectare aan in Limburg, “waarvan er 150 in Kempen~Broek liggen”, aldus Van den Oetelaar. Gedeputeerde Mackus gaf aan blij te zijn met de resultaten, maar nog nieuwe opgaven voor de toekomst te zien. “We zijn er nog niet. We hebben nog meer doelen te halen: zowel natuuropgaven, landbouwopgaven, en vooral ook wateropgaven.”

Warm hart voor de natuur

Twaalf hectare daarvan was tot gisteren eigendom van Wiel Peters. Hij is tevreden met de gedane kavelruil. “Mijn hectares aan de Veltpeelweg zijn in de afgelopen jaren al volledig omsloten geraakt door nieuwe natuur. Mijn landbouwactiviteiten en de natuur begonnen elkaar in de weg te zitten. Nu de gronden van ARK zijn, kan de natuurstructuur zich hier doorzetten. Dat vind ik mooi, ik draag de natuur een warm hart toe.” Peters kreeg er nieuwe grond aan de Bocholterweg in Altweerterheide voor terug. “Daar zit ik een stuk verder van de natuur af”, vertelt hij. “Ik verwacht daar weer jarenlang mee vooruit te kunnen.”

Volgens Van den Oetelaar is Peters’ medewerking tekenend voor het draagvlak voor het natuurhart in Kempen~Broek. “Grondeigenaren, co-financiers en bewoners in het gebied zien de vruchten van deze aanpak: enerzijds ontstaat er een mooier landschap, anderzijds zien landbouwers een goede toekomst tegemoet.”