U bent hier

ARK gaat door met versterking otterpopulatie

21-11-2017|DOORARK Rewilding Nederland

Vrijdag 17 november bleek dat een meerderheid van Provinciale Staten van Limburg tegen het bijplaatsen van otters is. ARK Natuurontwikkeling betreurt deze stemming omdat Limburg een waardevolle bijdrage had kunnen leveren aan een gezonde Nederlandse otterpopulatie. ARK gaat door met bijplaatsen van otters om de genetische basis van de populatie te versterken, maar niet in Limburg.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw stierf de otter uit in Nederland. Niet veel later werd in de Wieden en Weerribben gestart met de herintroductie van otters. Sindsdien is er sprake van een kleine, maar groeiende populatie. Vanuit het uitzetgebied verspreidde de otter zich onder meer naar Flevoland en naar het Groene Hart. Ook vestigden otters zich langs de Gelderse rivieren. En zwervers werden waargenomen in Brabant en Limburg. De otter is dus bezig met een voorzichtige terugkeer.

De genetische basis van de populatie is klein waardoor er inteelt dreigt. Om dit inteeltprobleem op te lossen adviseert Wageningen Environmental Research om onverwante otters bij te plaatsen. Niet in de bevolkte leefgebieden, maar aan de randen waar geen of weinig otters leven.

ARK wil dit probleem samen met partners graag oplossen. Tot 2020 heeft ARK een vergunning om dieren bij te plaatsen ter versterking van de genetische basis van de Nederlandse otterpopulatie. Dit is reeds gebeurd langs de Waal en IJssel en sinds jaren bereiden we bijplaatsingen voor in Limburg.

Dit zijn gebieden waar de otter in kleine aantallen reeds terugkeerde of, in Limburg, op korte termijn verwacht wordt. In een groot deel van Limburg is de afgelopen jaren door provincie, Rijkswaterstaat, gemeenten, Waterschap Limburg en natuurorganisaties geïnvesteerd in ontsnippering voor de otter en uitbreiding van mogelijk leefgebied. Zo zijn bijvoorbeeld gevaarlijke wegen voorzien van veilige passages voor otter (en andere dieren). Grote delen van de provincie Limburg zijn dus weer geschikt voor de terugkeer van de otter. Daarnaast is er geïnvesteerd in een breed draagvlak, van sportvissers tot GaiaZOO. Door de stemming mist Limburg nu de terugkeer van een iconische soort op korte termijn.

Provinciale Staten van Limburg is in meerderheid tegen bijplaatsingen van otters in Limburg, zo bleek uit de stemming van vorige week. De argumenten die gebruikt werden (landbouwschade en overdracht van dierziektes op mensen) zijn ongegrond.

Dat Provinciale Staten niet wil meewerken aan een genetisch gezonde Nederlandse otterpopulatie is jammer en ARK Natuurontwikkeling betreurt dit. ARK zal doorgaan met bijplaatsen van otters in Nederland, maar niet in Limburg.