U bent hier

Zandmotor succesvol

15-09-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Vijf jaar na de aanleg van de Zandmotor zijn tijdens het internationale congres The Sand Motor: Five years of Building with Nature de resultaten van de eerste grote evaluatie bekend gemaakt. De resultaten zijn positief. Het project de Zandmotor is vijf jaar geleden gestart  vanuit drie behoeften: behoefte aan extra zand om de kust te onderhouden, behoefte aan meer ruimte voor natuur en recreatiegebied en er was behoefte aan kennisontwikkeling voor kustbeleid. De resultaten laten zien dat in deze behoeften wordt voorzien en op sommige gebieden zelfs boven verwachting.

Zandmotor, foto: Rijkswaterstaat - Jurriaan Brobbel
Zandmotor, foto: Rijkswaterstaat - Jurriaan Brobbel

Zandmotor levert extra zand

De levensduur van de Zandmotor was vooraf geschat op 20 jaar. In die periode zou het zand van de Zandmotor zich verspreiden over de Delflandse kust. Die levensduur wordt waarschijnlijk langer. Op dit moment voorziet de Zandmotor al meer dan 5 km kust van zand. In de eerste vier jaar is bijna 1 miljoen kuub zand verplaatst naar het zuiden, circa 1,5 miljoen kuub is verplaatst naar het noorden.

De duinaangroei in het kustgebied van de Zandmotor verloopt minder snel dan verwacht. Dit heeft echter geen effect op de veiligheid van de kust. Een belangrijke reden voor de minder snelle groei is dat het zand zich over een relatief grote afstand moet verplaatsen naar de duinen.

Meer plantensoorten, grote variëteit aan dieren

Uit ecologisch onderzoek door ARK blijkt dat het aantal plantensoorten en het aantal groeiplaatsen in het gebied van Zandmotor neemt toe. Het betreft met name biestarwegras- en helmvegetaties. Dichtbij de waterlijn is een lint van laagblijvende plantjes ontstaan. In het duinmeer zelf groeien volop waterplanten.

De eerste vijf jaar zijn vijftig vogelsoorten rond de Zandmotor waargenomen. De kokmeeuw komt verreweg het meest voor, net als stormmeeuwen, zilvermeeuwen, futen en aalscholvers. Ook meerdere typen steltlopers zoals de scholekster bezoeken de zandmotor. Rond de Zandmotor zijn er ook veel bodemdieren.

Lees alles over dit en andere onderzoeken en over de toekomst op De Zandmotor.