U bent hier

Workshop: Kennismaking, Otters terug in Limburg

16-11-2016|DOORARK Rewilding Nederland

In Gelderland en Limburg wordt hard gewerkt aan de terugkeer van de otter langs de rivieren. Dit in navolging van Overijssel en Friesland. In de afgelopen decennia is de waterkwaliteit van beken en rivieren immers fors verbeterd en is natuur in uiterwaarden en beekdalen hersteld. Met nog wat extra inspanningen kunnen op korte termijn langs de Rijntakken en langs de Maas nieuwe otterpopulaties tot ontwikkeling komen.

In het Gelderse rivierengebied duiken al af en toe spontaan otters op, afkomstig uit het noorden van Nederland. Voor een gewenste verbreding van de genetische diversiteit zijn er de afgelopen jaren ook een aantal bijplaatsingen geweest. Ook in Limburg zijn er kansen voor de otter. ARK Natuurontwikkeling zet zich samen met betrokken partners in voor de terugkeer van de otter in Limburg. Hiervoor zullen ook in dit gebied bijplaatsingen uitgevoerd gaan worden.

Ter voorbereiding hierop willen we weten of er nu al otters in Limburg zijn en willen we later de otters in Limburg goed in de gaten gaan houden om te kijken hoe de populatie zich gaat ontwikkelen.

Belangrijk hiervoor is dat mensen goed weten hoe je ottersporen herkent en hoe je dus de otters in de gaten kunt houden in de natuur, de zogenaamde ottermonitoring.

Samen met de zoogdierenwerkgroep van het Natuur Historisch Genootschap Limburg, organiseert ARK Natuurwikkeling daarom een workshop ottermonitoring. De monitoring sluit aan bij het NEM monitoringsmeetnet van de Zoogdiervereniging en dat het in samenwerking gaat met CaLutra.

De workshop bestaat uit een avondlezing en een dag waar we in het veld actief op zoek gaan naar ottersporen in de Gelderse poort:

11 januari 2017, 20.00 uur: Lezing De otter terug in Limburg, in het Groenhuis, Roermond

28 januari 2017, 10.00 uur: Veldbezoek Gelderse Poort

Aanmelden voor de excursie is verplicht; opgeven voor 25 januari 2017. De startlocatie zal later doorgegeven worden.

Meer informatie en aanmelden voor de excursie kan bij Bram Houben (ARK Natuurontwikkeling en Zoogdierenwerkgroep NHG Limburg, regio coördinator otter Limburg): bram.houben@ark.eu