U bent hier

Vogels profiteren van klimaatbuffer Kempen~Broek

22-03-2016|DOORARK Rewilding Nederland

De laatste toendrarietganzen, smienten, en kolganzen van deze winter, grote zilverreigers, kieviten, wulpen… Het is een komen en gaan van vogels in grote delen van het Kempen~Broek. De klimaatbuffer doet er zijn werk! De overvloedige regenval van de afgelopen maanden, wordt in de door ARK Natuurontwikkeling vernatte gebieden veel langer vastgehouden dan in het inmiddels al weer droge, omringende boerenland. De grote waterplassen in de Raamweide, het Siëndonk en op de Loozerheide, zijn ideale plekken om te slapen of voedsel te zoeken voor de talloze vogels. De klimaatbuffer draagt daarmee bij aan het voorkomen van wateroverlast in natte tijden én aan de natuurlijke rijkdom van het Kempen~Broek.

Kolganzen
Kolganzen

Om de natte natuur terug te laten keren heeft ARK met vele partners flink wat werk verzet. Op de Loozerheide bijvoorbeeld werden populieren gekapt zodat deze niet meer grote hoeveelheden water aan de bodem onttrekken. Daarnaast is op voormalige akkers de bovenste laag voedselrijke landbouwgrond afgegraven. Zo zijn de natte laagtes, die er vroeger ook waren, weer terug. En om het water niet te laten wegstromen zijn sloten en greppels gedempt. Zo kan het waterpeil in natte tijden stijgen. In andere gebieden zijn drainagepijpen verwijderd en verdwenen vennen weer open gegraven. Zo krijgt het Kempen~Broek weer langzaam maar zeker zijn landschap van kletsnat broekbos, vennen en moeras terug.

Wie zelf de vogelrijke Loozerheide of een van de andere gebieden in het Kempen~Broek wil zien is van harte welkom. De gebieden van ARK zijn vrij toegankelijk. Houd wel 25 meter afstand tot de runderen en paarden die hier het hele jaar grazen.