U bent hier

Tweede leefgebied tauros op De Maashorst

6-04-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Op 5 april zijn zeven taurossen naar de Maashorst gebracht. De runderen (drie koeien en hun dochters) zijn losgelaten in een klein omheind gebied van Staatsbosbeheer in de buurt van de Heideweg te Uden. Later zullen ook enkele onverwante stieren hier naar toe komen, zodat er een kleine kudde ontstaat. Naast Herperduin, zijn er nu dus ook taurossen te zien in de Maashorst ten zuiden van de A50.

De eerste weken staan de dieren in een omheind deel van de Maashorst. Veterinair onderzoek wordt uitgevoerd om te bevestigen dat de dieren gezond zijn. Ondertussen kunnen ze aan elkaar wennen. Daarna wordt de kudde taurossen overgebracht naar een bestaand begrazingsgebied, waar voorheen Schotse hooglanders leefden. Aan de toegankelijkheid van het gebied verandert in ieder geval niets.

Aankomst taurossen Maashorst
Aankomst taurossen Maashorst

Keuze van de taurossen

De voor de Maashorst geselecteerde taurossen zijn afkomstig uit het gebied Kempen-Broek in Limburg. De dieren zijn beoordeeld op goed gedrag. De begrazingsgebieden waar de runderen vandaan komen zijn ook opengesteld voor bezoekers, dus de taurossen zijn gewend aan publiek.  

Over de tauros

Het wilde oerrund is uitgestorven. Sinds een meerdere jaren fokt stichting Taurus met een aantal oorspronkelijke runderrassen een dier dat zowel genetisch als qua uiterlijk het oerrund benadert; de tauros.

Het wilde rund is een bewoner van moerassen, voedselrijke graslanden en open bossen. Het oorspronkelijke oerrund was een imposant dier. De huidige runderrassen zijn een stuk kleiner en vooral minder hoog. Oerrundstieren waren flink groter dan oerrundkoeien. De horens van oerrunderen waren dikker en langer dan bij moderne runderrassen en hadden een karakteristieke gedraaide vorm. Meer informatie over de tauros is hier te vinden.

Wie maakte de komst van de tauros mogelijk

De komst van de taurossen is mogelijk gemaakt door de vier Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling, stichting Taurus en Rewilding Europe.
Professionele kuddebeheerders van FREE Nature houden samen met vrijwilligers toezicht op de dieren.