U bent hier

Speciale excursies naar wisenten Maashorst

17-12-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Afgelopen week zijn excursies georganiseerd naar de wisenten op de Maashorst. Raadsleden en wethouders, Maashorstboeren en ZLTO-leden en bewoners van Slabroek waren uitgenodigd om met ARK Natuurontwikkeling op zoek te gaan naar de wisenten.

De deelnemers hadden er zin in, een wandeling op een mooie dag in de late herfst naar het wengebied van de wisenten. Anke Dielissen en Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling hebben voor de drie groepen een excursie verzorgd. Deelnemers waren erg geïnteresseerd en er werden veel vragen gesteld. Ook vragen over veiligheid kwamen aan bod. De boodschap van Leo Linnartz was: “als jij respect toont voor de wisenten, dan tonen zij respect voor jou. Houd 50 meter afstand. Ben je per ongeluk onverwachts dichterbij, blijf rustig en loop langzaam weg.”

Tijdens de excursies bleek dat als er een druk pratende groep mensen naar de wisenten komt kijken, de wisenten rustig terugkijken. Bij de Maashorstboeren en ZLTO-leden stonden ze in het bos vlakbij het raster. Ze zijn dan moeilijker te zien tussen de bomen. Door naar de buitenkant van het raster te gaan waren de wisenten beter te bekijken.

Bij de raadsleden/wethouders stonden de wisenten midden op een grasperceel en bij de bewoners van Slabroek half in het bos, half erbuiten. De wisenten lieten zich op hun gemak bekijken en fotograferen.

Leo wees onderweg sporen van de wisenten aan. Afgeknabbelde takken van Amerikaanse vogelkers en berken duiden er op dat de wisenten snoeiwerk verrichten. Hij wees diverse plekken aan waar de wisenten zandbaden hebben genomen. Op deze plekken schuren de wisenten het gras weg, waardoor bijvoorbeeld bloemzaden de ruimte krijgen om te kunnen kiemen. Na terugkomst ging iedereen een ervaring rijker naar huis.