U bent hier

Soortplannen online

16-02-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Vanaf vandaag staan er eindrapportages van tien soortbeschermingsplannen online; over wilde kat, wolf, kraanvogel, oehoe, aaseters, knoflookpad, geelbuikvuurpad, oeros, wespendief en hazelmuis.

In het Drielandenpark en in het GrensPark Kempen~Broek werkt ARK sinds 2011 aan gebiedsontwikkeling in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van provincie Limburg (PMJP). 

Onderdeel hiervan zijn tien soortbeschermingsprojecten. In de rapporten presenteert ARK met trots de resultaten die we samen met vele, onmisbare partners hebben gerealiseerd. De soorten zijn het boegbeeld voor landschappelijke ontwikkelingen in het Kempen~Broek en in het Drielandenpark, die mede door ARK zijn ingezet.

ARK hoopt dat de plannen er toe zullen bijdragen dat andere organisaties de handschoen oppakken en met de aanbevelingen aan de slag gaan.

Alle rapportages zijn hier te lezen.