U bent hier

Rugstreeppad profiteert van wisent in de Maashorst

18-08-2016|DOORARK Rewilding Nederland

In het Brabantse natuurgebied de Maashorst is de natuur volop in beweging. Sinds kort zijn er wisenten, Europese bizons, geïntroduceerd. Samen met Exmoor pony’s en Taurossen begrazen zij de graslanden, heidevelden en bossen van de Maashorst. Met hun gegraas en gewoel maken ze ruimte voor andere soorten zoals de rugstreeppad.

Rugstreeppad in pootafdruk wisent, foto: Anke Brouns
Rugstreeppad in pootafdruk wisent, foto: Anke Brouns

In de Maashorst leven sinds dit jaar wisenten, Exmoor pony’s en Taurossen. De wisenten lopen nu nog in een klein gebied van zo’n 200 hectare, maar naar verwachting wordt in 2017 het gebied uitgebreid en opengesteld voor bezoekers. Het gebied is nu al te bezoeken tijdens excursies.

De grote grazers dragen bij aan dynamiek in het gebied. In de zomer eten ze de lekkere hapjes. Maar ook in de winter scharrelen ze hun kostje zelf bij elkaar en leven ze van de minder lekkere dingen zoals ruige grassen en takken en bast van struiken en bomen. Zo ontstaat een afwisselend grasland met hier en daar struiken en bomen, en ontstaan in de bossen open plekken waar jonge plantjes de ruimte krijgen.

Maar niet alleen hun graasgedrag beïnvloedt hun omgeving. Wisenten woelen graag in de zandige bodem. Dat doen ze om lastige parasieten kwijt te raken. Taurosstieren doen het ook om andere stieren te imponeren. Het resultaat zijn her en der verspreide zandkuilen.

Deze kuilen vormen pionierbiotoop, gunstig voor allerlei planten om te kiemen, insecten warmen er op, en de rugstreeppad gebruikt deze losse aarde om zich in te graven. Hij beschermt zich zo tegen felle hitte in de zomer of tegen de kou tijdens de overwintering.

Tengere grasjuffer, foto: Douwe Schut
Tengere grasjuffer, foto: Douwe Schut

De hoefafdrukken die de grazers in het zand maken vormen fijne verstopplekjes voor de jonge rusgtreeppadjes die dit voorjaar massaal zijn opgegroeid in de pas herstelde vennen. Ook de oevers van de vennen worden door de grazers plaatselijk in een pionierstadium gehouden. Ze gebruiken de vennen als drinkplaats en om af te koelen bij warm weer, waarbij ze plaatselijk de oevers vertrappen. De grazers vreten graag in de waterkant, waarbij exmoorpony’s ook de wortelstokken van riet opgraven. Dit zorgt ervoor dat de vennen in een pionierstadium blijven en goede plekken zijn voor de volgende generatie rugstreeppadjes om ter wereld te komen. Ook andere pioniersoorten zoals kleine zonnedauw en tengere grasjuffer profiteren hiervan.

Kleine zonnedauw, foto: Twan Teunissen
Kleine zonnedauw, foto: Twan Teunissen

Nieuwsgierig naar de rol van wisenten en andere grote grazers in de natuur van de Maashorst? Boek een excursie bij Natuurcentrum de Maashorst