U bent hier

Rapport Herstel Schelpdierbanken

27-12-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Het project Herstel Schelpdierbanken publiceerde eind december 2016 het onderzoeksverslag van het eerste jaar praktijkproeven om wilde platte oesterriffen en mosselbanken te herstellen. Dat eerste jaar heeft een aantal resultaten opgeleverd. Bij onderzoek naar geschikte proeflocaties is in de Voordelta een veld wilde platte oesters ontdekt. Voor zover bekend is het de enige plek in de Noordzee waar platte oesters in de vorm van een rif voorkomen. Opmerkelijke bevinding was dat platte en Japanse oesters er gemengd voorkomen en elkaar lijken te faciliteren. Verdere resultaten over de groei, overleving en voortplanting van de mosselen en oesters die het project op twee proeflocaties in de Voordelta uitzette, leest u in het (Engelstalige) rapport ‘Shellfish reef restoration pilots’. ARK Natuurontwikkeling werkt met partner het Wereld Natuur Fonds aan dit project.

Vooruitblik 2017

Herstel Schelpdierbanken wil leren hoe we mossel- en oesterbanken een zetje geven om zich te kunnen ontwikkelen op nieuwe plekken. In 2017 focust het project daarom op het vergaren van kennis over de wijze waarop en wanneer oesterlarven zich op nieuwe plekken vestigen. Op basis van die kennis kunnen we op nieuwe plekken het ontstaan van schelpdierbanken faciliteren. In 2017 vindt daarom ook onderzoek plaats welke plekken in de Voordelta zich daarvoor het beste lenen.

Schelpdierbanken als bron van leven

Herstel van mossel- en oesterbanken is een belangrijk onderdeel om het leven onder water weer te laten floreren. Schelpdieren filteren het zeewater en vormen een rust- en paaigebied voor vissen als schol, kabeljauw en zeebaars. Die trekken weer haaien, roggen,  bruinvissen en zeehonden aan. De harde ondergrond vormt ook een plek waar bijvoorbeeld de dodemansduim, een zacht koraal, zich op kan vestigen. Haaien, roggen, kleinere vissen en ook sepia (een inktvis) kunnen er hun eieren op af zetten. Daarnaast komen allerlei vogels af op de vele kleine visjes en garnalen die op en rond schelpdierbanken leven. De zeldzame zwarte zee-eend eet graag jonge mosselen.

Droomfondsproject Haringvliet

Het project Schelpdierbanken is onderdeel van het Droomfondsproject Haringvliet. Daarbij werken zes organisaties, waaronder WNF en ARK, met steun van de Nationale Postcode Loterij samen om het stroomgebied van het afgesloten Haringvliet weer tot leven wekken. Pal onder Rotterdam ontwikkelen zij op de grens van rivier en zee een uniek natuurgebied en toeristische trekpleister waar iconische dieren als de zeearend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen