U bent hier

Pabo studenten de natuur in

25-11-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Om pabo studenten te laten ervaren hoe leuk en belangrijk natuureducatie is, organiseerden ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer en IVN samen met Duurzame PABO in 2016 drie outdoor-weken. Pabo studenten konden zo eerst zelf ervaring opdoen met natuuractiviteiten om vervolgens te zien wat het met kinderen doet. De werkweken zijn een pilot die er toe moet bijdragen dat deze toekomstige leerkrachten van natuur het leukste vak op school maken.

Natuur als leukste vak op school

Natuurorganisaties ARK, IVN en Staatsbosbeheer vinden het belangrijk om jeugd bij natuur te betrekken. Jongeren zijn de toekomst van de natuurbescherming en moeten kunnen opgroeien in een gezond, groen Nederland. Natuurbeleving met lijf en leden, door rond te struinen en spannende opdrachten uit te voeren, zorgt er voor dat kinderen - met de voeten ‘in de klei’- vertrouwd raken met natuur. Bij het betrekken van kinderen bij natuur kan de school, en zeker een enthousiaste leerkracht, een belangrijke rol spelen. Drie lerarenopleidingen pakten de handschoen op: de Pabo van de HZ Vlissingen, de Katholieke Pabo in Zwolle en de Marnix Pabo in Utrecht. ARK participeerde in twee van de drie werkweken: in het Verdronken Land van Saeftinghe (HZ Pabo met het Zeeuwse Landschap) en in het Gooisch Natuur Reservaat (Marnix Pabo met Natuurmonumenten).

Pabo student met de voeten in de klei
Pabo student met de voeten in de klei

Outdoor-weken

De werkweken waren zo opgezet dat de studenten eerst zelf het natuurgebied en de educatieve mogelijkheden verkenden voordat ze met groepjes schoolkinderen op pad gingen. De studenten van de Marnix Pabo werkten eerst zelf aan hun eigen bucket list op het gebied van natuurervaringen. Zo liepen ze met hun blote voeten in de modder, bouwden hutten en knuffelden en klommen in bomen. En, zoals dat gaat met natuuractiviteiten: sommige dingen kun je niet regisseren. In dit geval werd er een stervende merel gevonden. Het maakte diepe indruk. Tijdens deze intensieve week groeiden de studenten niet alleen toe naar hun rol als educatieve begeleider, ook groeiden hun enthousiasme, zelfvertrouwen en het vertrouwen in de uitnodigende werking van de natuur. Ze durfden de kinderen meer los te laten. En dat werkte weer door op de kinderen, die volop genoten en van alles ontdekten en beleefden.

Doel van deze pilot, die mede mogelijk is gemaakt door Wereld Natuur Fonds en Prins Berhard Cultuurfonds, is ook om een duurzame relatie tussen terreinbeheerders en lerarenopleidingen op te bouwen, zodat de weken kunnen uitgroeien tot een jaarlijkse traditie. De eerste afspraken hierover zijn inmiddels gemaakt. De ervaringen worden op 8 februari gepresenteerd tijdens een congres van Duurzame PABO, het netwerk van pabo’s en basisscholen die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Hopelijk trekt dat meer pabo's over de streep.