U bent hier

Open Brief Huissensche Waarden

8-04-2016|DOORARK Rewilding Nederland

ARK en de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) hebben eind 2014 het initiatief genomen om samen met andere partijen een plan voor waterveiligheid mét ruimtelijke kwaliteit in de Huissensche Waarden te maken. Hieruit is een gezamenlijke gebiedsschets gekomen. Nu blijkt dat nog het Rijk noch de provincie Gelderland werk willen maken van Ruimtelijke Kwaliteit terwijl dat een doelstelling is van Ruimte voor de Rivier. Nog maar twee jaar geleden nodigde de provincie maatschappelijke partijen uit om initiatief te nemen voor realisatie van Gelderse natuur. Nu blijkt dat de provincie deze initiatieven niet daadwerkelijk wil faciliteren. Daarom hebben ARK, GNMF, Lingewaard Natuurlijk, K3Delta en Caprice een open brief verstuurd naar de Vaste Kamercommissie Water en Provinciale Staten Gelderland.