U bent hier

Nieuwe parel in RivierPark Maasvallei

8-08-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Na Borgharen en Geulle aan de Maas is nu ook locatie Itteren zover dat, na jaren van grindwinning in het kader van het Grensmaasproject (sinds 2008), de riviernatuur zich kan gaan ontwikkelen. Donderdag 4 augustus arriveerde hier een groep van acht Galloway runderen. Loeiend luidden de grazers deze nieuwe fase in. Vanaf de veekar renden de runderen linea recta naar de Maas voor een verfrissende duik in het water.

Locatie Itteren wordt vanaf nu in stappen teruggeven aan de natuur. De eerste stap is het gebied tussen de Maas en de zuidoever van de Geul, die hier uitmondt in de rivier. Het is een interessant gebied, met behalve de benedenloop van de Geul óók de Kanjelbeek. Een bever heeft hierin een menshoge dam gebouwd.
Het meest in het oog springend in Itteren is de enorme rivierverruiming (circa 100 hectare), die na de grindwinning is ontstaan. Hiermee wordt Itteren voortaan beschermd tegen hoogwater. De winst voor de natuur zijn de lage en hogere grindbanken die zijn achtergebleven. Tevens zijn er twee brede watergeulen, parallel aan de Maas. Tal van watervogels hebben het gebied al ontdekt.

Galloway runderen bij Itteren
Galloway runderen bij Itteren

Hun eerste verkenningen in het gebied hebben de grazers gedaan op het lange, grindige schiereiland tussen de twee watergeulen.Toen de runderen hier op vrijdag om 18.30 uur kwamen konden ze het schiereiland goed bereiken. Zaterdag om 12.00 uur  was dat zelfde schiereiland veranderd in een eiland. Daar stonden ze dan... met als enige voedsel een karige pioniervegetatie op grind. Hopelijk hebben de dieren goed in zich opgenomen hoe het afgegraven gebied door schommelingen in de waterstand in korte tijd kan veranderen van droog naar nat. Het is kennis die ze deze winter heel hard nodig zullen hebben! Gelukkig is niet alle grond in Itteren afgegraven; op de onvergraven delen vinden de grazers een hoogwatervrije vluchtplaats.

Vanaf nu drukken de runderen, jaarrond grazend en vrij rondtrekkend door het gebied, een groot stempel op de vegetatieontwikkeling. De onstuimige ontwikkeling van pionierbos zullen ze afremmen, waardoor ruimte blijft voor bloemrijke ruigten, graslanden en pionier begroeiingen. Terwijl ze dichte, ondoordringbare ruigte, die afgelopen jaren is ontstaan in het braakliggende, niet vergraven terreindeel, zullen open grazen, waardoor ook wandelaars weer toegang tot een van de meest indrukwekkende stukjes van de Grensmaas: de Geulmonding.