U bent hier

Natuurlijk hengstengedrag in Borgharen

4-04-2016|DOORARK Rewilding Nederland

In Borgharen is een jonge hengst uit de harem verstoten. Dit is het natuurlijke inteelt mijdende gedrag van paarden. Het is het lot dat iedere in de natuur levende puberhengst en pubermerrie wacht; door vader en moeder verstoten worden. Dat is volkomen normaal.

De verstoten hengst is nu misschien nog even eenzaam. Hij zoekt een groepje om zich bij aan te sluiten. De bedoeling is om heel binnenkort twee jonge hengsten van buitenaf in te brengen in het gebied. Deze twee vormen dan een kerngroepje waar de uitgestotene zich bij kan aansluiten. Ook andere pubers kunnen zich daar komende tijd bij voegen. De eenzame hengst  kan ook de keuze maken om de Grensmaas over te zwemmen naar Hochter Bampd... waar heel wat merries staan...

Konik Borgharen
Konik Borgharen, foto: Bob Luijks

Kuddebeheerder Patrick van de Burg van FREE Nature, die namens Staatsbosbeheer de kudde van Borgharen beheert, wil deze week de twee hengsten uitzoeken, die geschikt zijn om in te brengen. Deze hengsten moeten genetisch verschillend zijn en correct gedrag vertonen (we willen geen 'tamme paarden' die naar mensen toekomen). Dan kunnen deze genetisch vreemde hengsten, straks eventueel ook leidhengst worden van uitgestoten pubermerries.

Dwaalfilm: Hengstengevechten

Erg belangrijk is dat de eenzame hengst niet getroost en geknuffeld wordt door mensen. Want dan wordt de hengst een vervelend paard, dat mensen gaat lastig vallen. In het uiterste geval kan dat tot gevolg hebben dat het dier afgevoerd moet worden.

De kuddebeheerder wil het leven en het gedrag van de paarden zo natuurlijk mogelijk houden. Daar hoort in de puberfase nu eenmaal bij dat ze op eigen kracht weer ergens aansluiting vinden; het maakt hun karakter alleen maar sterker als ze er op eigen kracht komen. Gepamperde hengsten zijn in de natuur waardeloze dieren!