U bent hier

Natuur als leukste vak op school

19-01-2016|DOORARK Natuurontwikkeling

Om pabostudenten te laten ervaren hoe leuk en belangrijk natuureducatie is, organiseert  ARK Natuurontwikkeling samen met andere organisaties  outdoorweken voor pabostudenten. Zo kunnen deze toekomstige leerkrachten er toe bij dragen dat natuur het leukste vak op school wordt. Binnenkort start er een pilot op drie locaties.

Veldles op het Eiland van Brienenoord
Veldles op het Eiland van Brienenoord

Natuurorganisaties, zoals ARK en Staatsbosbeheer, vinden het belangrijk  om jongeren bij natuur te betrekken. Zij zijn de toekomst van de natuurbescherming en moeten kunnen opgroeien in een gezond, groen Nederland. Bij het betrekken van kinderen bij natuur kan de school, en zeker een enthousiaste leerkracht, een belangrijke rol spelen. Daarom nemen ARK en Staatsbosbeheer, samen met Duurzame PABO en IVN - Veldwerk Nederland, het initiatief voor een pilot. Het gaat hierbij om een outdoorprogramma voor pabostudenten, een werkweek in een natuurgebied. Dit zal niet alleen een intense natuurervaring voor de studenten zelf zijn, ze doen dan ook ervaring op met het uitvoeren van natuuractiviteiten met kinderen. Ze kunnen zo zelf constateren wat dit met kinderen doet. We verwachten dat de studenten hierdoor extra gemotiveerd zullen zijn om in de toekomst natuurlessen te verzorgen, en vooral met hun klas de natuur in te gaan.

Verschillende pabo's hebben al enthousiast gereageerd op dit initiatief, en ook terreinbeherende organisaties. De pabo van de HZ Vlissingen zal de spits afbijten. Zij organiseren in mei een week in  het Verdronken Land van Saeftinghe. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting Het Zeeuwse Landschap. In september volgt de Marnix Academie. De verkenningen voor een geschikte locatie zijn daarvoor nog in volle gang. De derde pabo, de KPZ Zwolle, zoekt nog naar mogelijkheden om de outdoorweek in haar programma in te passen.

Doel van deze pilot is om een duurzame relatie tussen terreinbeheerders en pabo’s op te bouwen, zodat deze weken kunnen uitgroeien tot een jaarlijkse traditie. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Wereld Natuur Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.