U bent hier

Laatste kans voor ideeën samenwerking Kempen~Broek

14-10-2016|DOORARK Rewilding Nederland

ARK Natuurontwikkeling daagt ondernemers in het GrensPark Kempen~Broek uit om met nieuwe ideeën voor samenwerking te komen. Hiervoor is tijdens de Tipgeversdag op zaterdag 30 mei 2016 een wedstrijd uitgezet. Wie heeft het meest originele, innovatieve idee voor samenwerking om het gebied nog beter op de kaart te zetten? Degene met het beste plan krijgt een bedrag van 2.500 euro als bijdrage voor de uitvoering. Ondernemers die kans willen maken, hebben nog tot en met maandag 31 oktober de tijd om een plan in te sturen.

Stramprooierheide
GrensPark Kempen~Broek

In het GrensPark Kempen~Broek wordt al meer dan twintig jaar gewerkt aan versterking van natuur en recreatie. Om de kansen nog beter te benutten, wil ARK ondernemers uit de vrijetijdssector stimuleren om de handen ineen te slaan om samen het gebied verder uit te dragen. Een gezamenlijke aanpak is immers kansrijker dan een individueel plan. Om hier concreet invulling aan te geven, daagt ARK ondernemers in het gebied uit om ideeën aan te leveren. Het gaat hier niet om bestaande arrangementen of activiteiten, maar om vernieuwende ideeën die bijdragen aan de bekendheid van het gebied en die meerdere ondernemers samen tot uitvoering brengen.

Plannen aanleveren
Ondernemers met concrete ideeën kunnen tot en met maandag 31 oktober een plan aanleveren. Hierin moet naar voren komen wat het idee of project inhoudt, tussen welke partijen de samenwerking gaat, hoe het Grenspark Kempen~Broek hier voordeel bij heeft en wat er gedaan wordt om het idee te promoten. Het is hierbij belangrijk dat het een grote kans van slagen heeft en dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. De plannen kunnen ingeleverd worden bij Ellen Luijks van ARK Natuurontwikkeling via ellen.luijks@ark.eu.