U bent hier

Kempen~Broek topgebied voor libellen

12-06-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Een van de beste gebieden om libellen te kijken in Nederland en Vlaanderen is misschien wel het Kempen~Broek. Op dit moment vliegen ze er weer in grote aantallen. Dankzij gebiedsontwikkeling is er bovendien meer ruimte gekomen voor libellen en andere insecten. Zowel op land als in het water.

Bandheidelibel
Bandheidelibel, foto: Douwe Schut

Het Kempen~Broek is al langer bekend als een topgebied voor talloze soorten libellen. Maar liefst 56 soorten zijn er waargenomen. Natuurgebieden zoals de Ringselvennen en Kruispeel van Natuurmonumenten zijn belangrijk voor zeldzame soorten zoals de gevlekte glanslibel, vuurlibel en beekoeverlibel en langs de verschillende beken vliegen weide- en bosbeekjuffers.

De afgelopen jaren heeft ARK Natuurontwikkeling in het Kempen~Broek met subsidie van provincie Limburg een project voor gebiedsontwikkeling uitgevoerd. Gebieden werden verbeterd voor de landbouw en daarnaast kreeg de natuur de ruimte op plekken waar landbouw verdween. Moerassen en vennen werden hersteld en grote grazers geïntroduceerd. Het resultaat is waterrijke natuur grenzend aan droge zandlandschappen. Behalve libellen profiteren ook talloze andere dieren en planten en wordt er in deze natuur water geborgen tijdens natte tijden en langzaam afgegeven in droge tijden. De natuur in het Kempen~Broek werkt dus als een klimaatbuffer.

Dwaafilm.eu: Libellen in het Kempen~Broek

De nieuwe natte natuur blijkt nu al een eldorado voor libellen. Herstelde vennen en moerassen werken als een magneet op bijzondere soorten die het water gebruiken als voortplantingsplek en de omliggende bloemrijke graslanden om te jagen op kleine insecten.

Voor wie dit met eigen ogen wil zijn is van harte welkom in de natuurgebieden in het Kempen~Broek. Bijvoorbeeld in de Loozerheide bij Weert. In dit vrij toegankelijke gebied liggen oude vennetjes en een groot hersteld ven. De libellen vliegen er in grote aantallen rond. En misschien ontdek je er net als Robin Kraaij wel het libellenknutje...