U bent hier

Jaaroverzicht Maashorst 2015

24-03-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Vandaag is het jaarverslag van onze activiteiten in De Maashorst verschenen. 2015 was het jaar dat voorbereidingsfase werd afgesloten en we buiten aan het werk zijn gegaan. De ontwikkeling van robuuste natuur wordt zichtbaar.

In 2015 werden de eerste aangekochte percelen ingericht, scholieren uit de omliggende gemeenten gingen mee met veldlessen en met particulieren werden afspraken gemaakt over natuurontwikkeling op privégronden. 

Een belangrijke ontwikkeling in 2015 was de vaststelling van het Inrichting en Beheerplan. Onderdeel daaarvan is de komst van wisenten, taurossen en Exmoor pony's. Inmiddels graast een kudde van elf wisenten op De Maashorst.