U bent hier

Incident tijdens onderzoek op De Maashorst met wisent

14-09-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Vandaag heeft zich op de Maashorst een incident voorgedaan tussen een persoon en een wisent. Het incident vond plaats tijdens onderzoek naar het gedrag van wisenten in het wengebied.

De locatie van het incident ligt in het wengebied van de wisenten en is alleen toegankelijk voor beheerders, onderzoekers en voor publiek tijdens proefexcursies. Tijdens een onderzoek naar de interactie tussen wisent en bezoekers werd de proefpersoon, een Maashorstranger, in aanwezigheid van onderzoekers gebeten door een wisent. Behoudens een wond die behandeld is in het ziekenhuis, is de persoon met de schrik vrijgekomen.

St. Maashorst in uitvoering en ARK Natuurontwikkeling betreuren het incident en wensen de verwonde persoon sterkte. ARK onderzoekt de precieze toedracht van dit incident.

De onderzoeken maken onderdeel uit van een stapsgewijze introductie. De dieren zijn gestart  in een afgesloten wengebied van 200 hectare. Na enige tijd startte daar onderzoek naar de interactie tussen verschillende doelgroepen en waren er proefexcursies. De proefexcursies werden succesvol afgesloten en sindsdien zijn er publieksexcursies onder begeleiding. De proefexcursies en onderzoeken maken onderdeel uit van een zorgvuldige introductie naar een groter gebied dat toegankelijk is voor publiek. Het incident wordt uiteraard meegenomen in een brede evaluatie, waarin wordt bekeken welke vervolgstappen er gezet gaan worden.

Op dit moment zijn excursies en gedragsonderzoeken tijdelijk gestopt totdat ARK het incident heeft bestudeerd en eventueel maatregelen heeft kunnen nemen om herhaling te voorkomen.

 

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Leo Linnartz: 06 51701307.