U bent hier

Impuls aan onderzoek Herstel schelpdierbanken door samenwerking

6-06-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Het Droomfondsproject ‘Herstel schelpdierbanken’ van ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds gaat samenwerken met het project ‘Meerwaarde met Mosselen’ van de HZ University of Applied Sciences. Begin juni worden daartoe mosselen geplaatst op de twee reeds bestaande proeflocaties van het project Herstel Schelpdierbanken. Na plaatsing wordt gevolgd of er bij de mosselen broedval optreedt: de voorwaarde voor mosselen om zich te kunnen voortplanten. Door de handen ineen te slaan werken de partners efficiënter en effectiever toe naar kennis over het terugbrengen van mosselbanken in de Voordelta en Oosterschelde. Mosselbanken en andere schelpdierbanken spelen een sleutelrol in de terugkeer van rijke natuur onder én boven water.

Herstel Schelpdierbanken

In maart 2016 begonnen ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds (WNF) aan een proef om mosselbanken en oesterriffen in de Voordelta te laten terugkeren. Voor de kust van de Zuid-Hollandse eilanden zijn daartoe schelpdieren op de bodem geplaatst. De mosselen en platte oesters moeten uitgroeien tot een groot veld dat een paradijs vormt voor vissen, haaien, trekvogels en zeezoogdieren, zoals bruinvissen en zeehonden. Vroeger was een vijfde van de Noordzeebodem bedekt met schelpenbanken, maar door visserij, ziektes en vervuiling zijn die vrijwel verdwenen. De proeven worden aan de zeezijde van het Haringvliet en het Grevelingenmeer uitgevoerd. Meer informatie over het herstel van schelpdierbanken.

Schelpdierbank, foto: Goofy Aquavideo
Schelpdierbank, foto: Goofy Aquavideo

Meerwaarde met Mosselen

De HZ University of Applied Sciences onderzoekt samen met commerciële mosselkwekers, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en onderzoekers van het NIOZ, IMARES en Deltares, de mogelijkheden om mosselbanken in de Oosterschelde aan te leggen en door actief beheer langdurig in stand te houden. Daarmee wil het onderzoek nieuwe, rendabele productielocaties voor de schelpdiersector creëren, natuurvriendelijke methodes ontwikkelen om erosie van intergetijdengebieden te voorkomen en de natuurwaarde van intergetijdengebieden verhogen.

Droomfondsproject Haringvliet

Het project Herstel Schelpdierbanken is onderdeel van het Droomfondsproject Haringvliet. Daarbij werken zes organisaties, waaronder WNF en ARK, met steun van de Nationale Postcode Loterij samen om het stroomgebied van het afgesloten Haringvliet weer tot leven wekken. Pal onder Rotterdam ontwikkelen zij op de grens van rivier en zee een uniek natuurgebied en toeristische trekpleister waar iconische dieren als de zeearend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen. 

Schelpdierbanken