U bent hier

Hoogwater, Nijmeegse nevengeul stroomt

11-02-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Een hoogwatergolf passeert de Rijn en de Waal. Waterpeilen.nl verwacht komend weekend een stand van circa 13 meter bij Lobith. Bij deze stand zullen uiterwaarden zonder zomerdijk overstromen. Voor het eerst sinds de aanleg stroomt de Nijmeegse nevengeul, de Spiegelwaal, mee met de rivier.

Dankzij flinke aanvoer van water stijgt het water in Rijn en Waal tot circa 13 meter boven NAP bij Lobith op zondag. Delen van uiterwaarden die niet extra worden beschermd door een zomerdijk gaan dan voor een groot deel onder water.

Hoogwater
Hoogwater in de Erlecomse Waard, 2005

De typische riviernatuur is aangepast op overstromingen. Het land wordt tijdelijk het domein van waterdieren. Bever en vissen zullen overstroomde uiterwaarden inzwemmen en daar op zoek gaan naar voedsel. De landdieren moeten een veilig heenkomen zien te vinden op de hogere oeverwallen. Maar veel dieren zullen in de bek van meeuwen, roofvogels en andere dieren terecht komen. Dit hoort bij de dynamische natuur van het rivierengebied.

Miljoenen springstaarten en andere insecten drijven op het water
Miljoenen springstaarten en andere insecten drijven op het water

Bijzonder dit jaar is dat de Spiegelwaal, de Nijmeegse nevengeul, sinds vrijdagochtend voor het eerst meestroomt met de rivier. Aan de oostzijde van de nevengeul ligt een dam waar het hele jaar door water doorheen stroomt. Met deze waterstanden stijgt het water tot boven deze dam en stroomt de geul dus echt mee.

Hoogwater
De Spiegelwaal, de nevengeul in Nijmegen, stroomt voor de eerste keer mee met de Waal dankzij hoogwatergolfje

Als het water weer gezakt is kunnen we zien wat het hoge water heeft aangericht. In lage uiterwaarden zal een laagje klei zijn afgezet en op de oevers ligt waarschijnlijk weer vers zand dat de ideale basis is voor talloze pionierplanten en dieren.

Wie wil weten hoe hoog het water stijgt of dat het weer gaat zaken kan terecht op Waterpeilen.nl.

Zelf het hoge water zien? Dat kan uitstekend vanaf de dijken. Betreed geen overstroomde uiterwaarden zodat dieren op eilanden en andere hogere delen in rust kunnen wachten tot het water weer gezakt is.

Staatsbosbeheer heeft op 11 februari de Bisonbaai tijdelijk afgesloten, volg de aanwijzingen op de bebording.