U bent hier

De Venloop krijgt een nieuw gezicht

10-11-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Op de Maashorst stroomt bij Slabroek de Venloop. Als onderdeel van de natuurontwikkeling op de Maashorst zal de Venloop worden aangepast. Aanstaande vrijdag start Engelen Groen in opdracht van ARK met het werk.

De Venloop wordt aangepast als onderdeel van de natuurontwikkeling in De Maashorst. ARK voert het project uit in samenwerking met waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, gemeente Uden en Stichting Natuurorganisaties De Maashorst.

Wat er gaat gebeuren

De Venloop zal iets worden verlegd. Aan de zuidzijde krijgt hij een natuurlijke oever en aan de noordzijde ligt het onderhoudspad met een stevige houtwal. Het oostelijke deel van de Venloop wordt ondieper, waardoor de loop en de omliggende percelen een doorstroommoeras worden. Hier worden ook stuwen, dammen en duikers verwijderd.

Venloop
Venloop

De huidige agrarische percelen aan de oostkant worden deels omgevormd naar natte hooilanden, deels wordt het overgelaten aan spontane bosontwikkeling. De overige agrarische percelen worden natuurakkers en – graslanden, versterkt met elzensingels en struweelhagen.

Aan de oostkant wordt ook een poel gegraven voor kwetsbare soorten in het gebied die juist open water nodig hebben.

Inrichtingsplan Venloop
Inrichtingsplan Venloop

Wanneer

Vrijdag 11 november zal Engelen Groen starten met de werkzaamheden. Dit zal circa 3 weken duren. Vanwege de hoge archeologische verwachtingswaarde in het beekdal wordt het werk archeologisch begeleid.

Wat merkt u er van

De komende weken wordt er gewerkt in het gebied. Bezoekers, maar vooral bewoners van Slabroek zullen machines in het gebied aan het werk zien en ook zal er misschien wat geluidsoverlast zijn van de uitvoering. De grond blijft binnen het gebied, dus is er weinig transport met vrachtwagens.

Wij verwachten dat u weinig overlast zult hebben van de werkzaamheden.

Mocht u toch nog vragen of klachten hebben over de uitvoering kun u contact opnemen met Toine Tünnissen: 06 5278 3601 of atunnissen@brabant.nl.