U bent hier

Blog: Vogelspektakel in het Kempen~Broek

5-07-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Woensdagochtend 22 juni ben ik, samen met vogelkijkvrienden Jo en Henk in natuurgebied Kempen~Broek op bezoek geweest, met name bij de Kettingdijk – Smeetshof. Dit mooie en interessante gebied kende ik nog van de cursisten-excursie van Vogelwacht-Limburg van afgelopen april. Nadat wij bij de Kettingdijk het groene pad aan de oostkant van dit fraaie, natte gebied zijn opgelopen, wanen wij ons al gauw in mediterrane sferen. Recht voor ons horen we de zang van een hop. Al spoedig wordt deze vergezeld door de melancholieke zang van twee wielewalen én twee koekoeken en een zomertortel, geweldig! We moeten wel goed luisteren vanwege de hogere decibellen van zingende grasmussen en geelgorzen in onze directe omgeving.

Grasmus, foto: Hans van de Laar
Grasmus, foto: Hans van de Laar

Als we doorlopen ontdek ik ook enkel zingende sprinkhaanzangers. Verderop in gebied zitten er nog meer, we komen op zeker vijf-zes sprinkhaanzangers. Andere melodieën van zingende vogels zijn, naast geelgors en zwartkop, ook rietgors, roodborsttapuit, kleine karekiet, boompieper, vink, tjiftjaf, fitis, groenling, merel, ringmus, koolmees, pimpelmees, matkop, heggenmus, zanglijster en winterkoning. We zijn er vrij zeker van dat we heel even een paapje zien, maar de vogel is snel verdwenen in de hoge vegetatie. Blauwe reigers, wilde eenden, krakeenden, meerkoeten en later een grote zilverreiger laten zich zien aan open water.

Torenvalk, foto: Hans van de Laar
Torenvalk, foto: Hans van de Laar

Regelmatig staan er een of twee torenvalken te bidden boven het moeras. We vinden een nestkast met zeker drie - vier jonge torenvalken. Twee buizerds jagen op vrij lage hoogte over het veld, maar worden overklast door twee, soms drie boomvalken die verrassingsaanvallen uitvoeren op de talrijke libellen die hier rondvliegen. Op gegeven moment schroeven de boomvalken naar een grotere hoogte en zien we ineens vijf van deze supermooie roofvogels dicht bij elkaar, soms een beetje dollend met elkaar.

Naast de vele vogels is er nog genoeg andere natuur om van te genieten: wilde bloemen, vlinders, waaronder de mooie phegeavlinder en het koolwitje en vele libellen. Talrijke kikkers en padden, vaak nog erg jong, die over het pad voor je voeten wegspringen. Een levendbarende hagedis kruipt weg. Neem daarbij de Taurossen en de schitterende waterplassen en de dag kon niet meer stuk.

Hans van de Laar