U bent hier

Bijzondere vogels langs de Grensmaas

6-05-2016|DOORARK Rewilding Nederland

De afgelopen dagen werden een griel en andere bijzondere vogels gezien in RivierPark Maasvallei op de grens van Nederland en België. Begin mei is een goede maand om bijzondere trekvogels te ontdekken. De zuid-noord lopende Grensmaas wordt door veel vogels gevolgd op hun reis naar het noorden. De natuurgebieden vormen een aantrekkelijke stopplaats voor veel van deze soorten.

Wie nu de natuurgebieden bezoekt langs de Grensmaas bij Borgharen en Itteren, of elders langs de Grensmaas, zal versteld staan van de grote aantallen vogels. Verschillende soorten steltlopers lopen langs het water en zangvogels bevolken in grote aantallen ruigtes en jonge ooibosjes. Voor een deel zijn het broedvogels zoals de kleine plevieren die op de grindbanken broeden en grasmussen en roodborsttapuiten die de opkomende struiken gebruiken als zangpost.

Kleine Plevier
Kleine plevier, foto: Andreas Trepte

Begin mei komen er echter ook grote aantallen trekvogels door het Maasdal op weg naar het noorden. Een deel van deze vogels gebruikt de nieuwe natuur om een of enkele dagen te pauzeren en op zoek te gaan naar voedsel. Zo werden er de afgelopen dagen vogels waargenomen die normaal vaker langs de kust worden gezien: grote stern, noordse stern, drieteenplevier, zilverplevier en steenloper. Ook werden lepelaar, visarend en bontbekplevieren waargenomen.

Maar de klapper voor de liefhebber van zeldzame vogels was de griel die op 4 mei een dag verbleef in het begraasde natuurgebied bij Borgharen. De schaars begroeide grindvlakten lijken wel wat op hun natuurlijke broedplekken ten zuiden van Nederland. Maar waarschijnlijk is dit een verdwaalde vogel die verder zal vliegen op zoek naar geschikt broedgebied en, nog veel belangrijker, een partner.

Wie zelf vogels wil gaan kijken langs de Grensmaas is van harte welkom. De natuurgebieden zijn er vrij toegankelijk. Wie wil weten welke bijzondere vogels er langs de Grensmaas werden gezien kan zoeken op waarneming.nl.