U bent hier

Bijzondere vogels in het Kempen~Broek

14-09-2016|DOORARK Rewilding Nederland

De afgelopen weken worden er veel verschillende bijzondere vogels gezien in het Kempen~Broek. Een van de topplekken is het moeras langs de Kettingdijk. Zwarte ooievaars jagen er op kikkers in de natte ruigte en roodpootvalken vliegen er boven op zoek naar libellen.

Zwarte ooievaar, foto: Theo van der Heijden
Zwarte ooievaar en blauwe reiger verstopt in natte ruigte, foto: Theo van der Heijden

De Kettingdijk maakt deel uit van het grensoverschrijdende natuurgebied Kempen~Broek. Het kletsnatte gebied ligt ingeklemd tussen de gortdroge Laurabossen en de Belgische grens. Tot in de negentiende eeuw was het een groot moerasgebied. Daarna werd het ontwaterd om er landbouwgrond van te maken. In 2014 is het gebied opnieuw op de schop gegaan en sindsdien onderging het een ware metamorfose.

In het voormalige agrarische gebied is de laag bemeste grond afgegraven. Hierdoor zijn bodemlagen uit de negentiende eeuw weer aan de oppervlakte gekomen. Dit zijn veenachtige gronden met een leemachtige onderlaag, waardoor het water op de oppervlakte blijft staan. Ook is de waterhuishouding aangepast. Superschoon regenwater en kwelwater uit zuidelijker gelegen gebieden vormen sinds die tijd de basis voor de nieuwe, nattere natuur.

De Kettingdijk werkt als een magneet op liefhebbers van natte natuur. Bijna dagelijks worden er blauwe en grote zilverreigers gezien op zoek naar voedsel in de natte ruigte. En de afgelopen weken worden deze regelmatig vergezeld door zwarte ooievaars. In het moeras vinden deze soorten volop voedsel in de vorm van kikkers, kleine zoogdieren en grote insecten. De verschillende reigers zullen nog lange tijd te zien zijn. De zwarte ooievaar zal binnenkort vertrekken naar Afrika.

Andere tijdelijke bezoekers zijn de talloze doortrekkende steltlopers. Op slikkige oevers worden algemene soorten zien die er samen met zwarte ruiter, groenpootruiter en krombekstrandloper rondlopen.

Dwaafilm.eu: Libellen in het Kempen~Broek

Boven het moeras vliegen dankzij het warme libellen. Paardenbijters, bloedrode, steenrode en bruinrode heidelibellen vliegen er in grote aantallen rond. Deze libellen treken op hun beurt weer roofvogels aan. Verschillende boomvalken en zelfs roodpootvalken worden er jagend op libellen gezien.

Wie het gebied zelf wil zien is van harte welkom.

Bezoek voor meer informatie over de Kettingdijk ook de websites van Natuurmonumenten en GrensPark Kempen~Broek.

De vogelfoto’s bij dit bericht zijn gemaakt door Theo van der Heijden.