U bent hier

Artikel Aan de slag voor aaseters

4-11-2016|DOORARK Rewilding Nederland

In het Vakblad Natuur Bos Landschap van oktober staat een uitgebreid artikel met de titel 'Aan de slag voor aaseters. Dit artikel is hier gratis te lezen.

Kadavers zijn een onmisbare schakel in de voedselketen en verrijken de natuur met bijzondere aaseters. Dankzij lokale initiatieven is de laatste jaren veel belangstelling voor de ecologie van dode dieren ontstaan. Maar voor een goed herstel van de aasetergemeenschap is méér nodig, namelijk samenwerking tussen partijen uit verschillende hoeken. Praktijkvoorbeelden laten zien dat het werkt. Lees het artikel hier.

De mogelijkheden voor herstel zijn verder uitgewerkt in de brochure Dood doet leven - Aan de slag voor aaseters. De brochure is als PDF beschikbaar en gratis op te vragen bij info@ark.eu.

Meer over Dood doet Leven lees je hier