U bent hier

ARK partner van Rivier als Getijdenpark

3-11-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Sinds gisteren is ARK toegetreden als partner tot het programma ‘Rivier als getijdenpark’. Een getijdenpark is een natuur- en recreatiegebied in de rivier. Dankzij bijdragen van verschillende partijen is de aanleg van een aantal getijdenparken in de regio Rotterdam een stuk dichterbij gekomen. Het gaat om de getijdenparken bij Maassluis, in de Wilhelminahaven in Schiedam, Polder De Esch – Eiland van Brienenoord in Rotterdam en buitenplaats Het Huys ten Donck te Ridderkerk. De aanleg van de Groene Poort Zuid (bij Rozenburg) is op stoom en in 2017 volgt de realisatie van de getijdenparken Mallegat en Nassauhaven (Feijenoord). In totaal is nu bijna 10 miljoen euro beschikbaar.

Een getijdenpark is een natuur- en recreatiegebied in de rivier, dat bijvoorbeeld in voormalige havens kan worden aangelegd. De harde, stenige en hoge oevers maken plaats voor meer natuurlijke, geleidelijke oevers. Daardoor ontstaat meer ruimte voor groen en natuur op en rond de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg. Getijdenparken bieden daarnaast ook nieuwe recreatieve mogelijkheden. En de ecologische kwaliteit van de rivier is gebaat bij de aanleg van getijdenparken: zalm en steur zwemmen van en naar zee, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Bovendien zorgt een langzaam oplopende rivieroever voor golfbreking bij hoger water waardoor een getijdenpark bijdraagt aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio. Daarom is het programma Rivier als getijdenpark opgenomen in het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden (onderdeel van het nationale Deltaprogramma).

De aanleg van deze getijdenparken wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeenten, het bedrijfsleven en Europa. Naast bijdragen in geld gaat het ook om bijdragen in natura. Een voorbeeld van een bijdrage in natura is de medewerking van bagger- en offshorebedrijf Van Oord aan het herstel van het historische getijdenhaventje en de grienden bij Het Huys ten Donck te Ridderkerk.

Ondertekening Rivier als Getijdenpark
Ondertekening Rivier als Getijdenpark

Aan het programma ‘Rivier als getijdenpark’ deden al tien partijen mee: het Wereld Natuur Fonds, het Zuid-Hollands Landschap, het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland, EcoShape, de gemeenten Rotterdam en Ridderkerk en de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard. Op 2 november zijn vijf nieuwe partners toegetreden: de gemeente Schiedam, het Waterschap Hollandse Delta, ARK Natuurontwikkeling, advies- en ingenieursbureau TAUW en RiverArt, een kunstproject en cultuur-toeristische route langs de Nieuwe Maasrivieroevers die Rotterdam en Dordrecht verbinden.