U bent hier

70 hectare nieuwe getijdennatuur Haringvliet

17-03-2016|DOORARK Rewilding Nederland

Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds tekenden vanmiddag in Stellendam een overeenkomst waarmee ruim 70 hectare landbouwgrond aan het Haringvliet wordt aangekocht. Dit wordt omgevormd naar nieuwe natuur. Hier krijgt unieke getijdenatuur met kreekjes, slikken en schorren door de invloed van zoet en zout water weer een kans. De aankoop en inrichting maken onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet waar ook ARK partner in is. Het Droomfondsproject wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de Nationale Postcode Loterij.

De aangekochte grond grenst aan de natuurgebieden Plaat van Scheelhoek en de Zuiderdiepgorzen nabij Stellendam (Goeree-Overflakkee). Samen vormen zij een robuust gebied en een enorme verrijking voor de natuur. Zo geeft het onder andere trek- en kustvogels een plek om te broeden, op te vetten en uit te rusten. Ook biedt het ruimte voor trekvissen om te paaien en op te groeien. De nieuwe natuur wordt toegankelijk en beleefbaar gemaakt voor recreanten.

Plaat van Scheelhoek
Plaat van Scheelhoek

De ontwikkeling van nieuwe natuur en de verbetering van de recreatieve bereikbaarheid en toegankelijkheid maken deel uit van het Droomfondsproject Haringvliet. Met de bouw van de Haringvlietsluizen in 1971 werd het Haringvliet, de riviermonding van de grote Europese rivieren Rijn en Maas, afgesloten van de zee. Dit ging gepaard met een verlies aan bijzondere planten en dieren. In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Vissen kunnen weer tussen rivier en zee trekken en er komt een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water in het Haringvliet. Met een ambitieus pakket aan maatregelen sorteren de zes partners in het Droomfondsproject Haringvliet voor op het moment dat de Haringvlietsluizen op een kier gaan. Naast Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds zijn ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland partner in het Droomfondsproject Haringvliet. De gezamenlijke ambitie is: ruim baan voor de dynamiek van deltanatuur, trekvissen en –vogels waar mensen van kunnen genieten!

De aankoop en ontwikkeling van de nieuwe, beleefbare getijdennatuur aan het Haringvliet maken onderdeel uit van de bredere Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee. Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds werken daarin namens de Droomfondspartners samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland. Naast de ontwikkeling van nieuwe, toegankelijke natuur wordt er in de gebiedsontwikkeling tussen Middelharnis en Stellendam gewerkt aan een innovatief woonconcept in de natuur, windenergie en agrarische structuurversterking.