U bent hier

Twee hectare nieuwe Maashorstnatuur

21-11-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Vanochtend hebben vrijwilligers van Landschapsbeheer Uden aan de Oschweg in Zeeland circa 45 bomen aangeplant op voormalige landbouwgrond. Ook is winterrogge gezaaid, een voedingsbron voor onder andere dassen en vogels zoals geelgorzen. Ben Maathuis, wethouder van de gemeente Landerd, bekeek het resultaat samen met Anke Dielissen, projectleider Maashorst bij ARK Natuurontwikkeling.

De grond aan de Oschweg in Zeeland is aangekocht door ARK Natuurontwikkeling. Het perceel sluit aan op natuur die een aantal jaren geleden is gerealiseerd op het voormalige MOB complex. De verschillende soorten loofbomen zoal linde, esdoorn en kastanje zijn aan de rand van het perceel aan de Oschweg aangeplant. Er omheen beschermen doornstruiken de jonge boompjes tegen vraat. Als de geplante bomen groter zijn, zorgen ze voor een verrijking van het bodemleven en daarmee voor voedsel voor allerlei vogels. Het zijn boomsoorten die de Maashorst goed kan gebruiken. Door verspreiding van de zaden gaan zij zorgen voor verdere uitzaaiing vanuit de schil van de Maashorst. In de natuurkern, mag de natuur straks zijn gang gaan en zorgen de wisent, tauros en Exmoor pony’s voor de ontwikkeling van soortenrijke natuur.

De aankoop en inrichting van deze grond gebeurde in het kader van het ARK project “realisatie Natuurkern Maashorst”. Met dit project vormt ARK in opdracht van de provincie Brabant, de vier Maashorstgemeenten en Stuurgroep Maashorst de natuurkern van de Maashorst om tot natuur. Samen met de Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en het waterschap Aa en Maas heeft ARK het afgelopen jaar gewerkt aan één gezamenlijk Inrichting- en Beheerplan (IBeP) voor de hele Maashorst. Dit IBeP is sinds 5 november vastgesteld. De inrichting van het perceel aan de Oschweg sluit aan bij de afspraken die in dit IBeP zijn gemaakt.