U bent hier

Sportvisser vangt zeldzame steur

23-12-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Sportvisser Ernest Ripson ving zaterdag 19 december een Europese Atlantische steur (Acipenser sturio). De steur werd op 10 juni 2015 uitgezet in de Rijn en 192 dagen later terug gevangen in de Oosterschelde. ARK Natuurontwikkeling werkt samen in een coalitie van 6 organisaties van het Droomfondsproject Haringvliet aan de terugkeer van deze zeldzame trekvis.

Uitgezette steur

Ernest Ripson viste aan boord van de Quo Vadis nabij de Zeelandbrug. Hij kreeg een sterke vis aan de lijn en al snel werd duidelijk dat dit geen platvis was. De steur werd meteen gemeld bij WNF, ARK en Sportvisserij Nederland en snel weer in goede conditie teruggezet. De vis was voorzien van een merkteken met (contact)gegevens voor vangstmeldingen. Het gaat om de steur met nummer 8080. Vangstmeldingen als deze zijn erg belangrijk voor het onderzoek om inzicht te krijgen in het gedrag van de steuren in zee. Om vanuit de uitzetlocatie in de Rijn tot de vangstlocatie in de Oosterschelde te komen, heeft de steur minimaal 235 kilometer moeten zwemmen.

Gevangen steur. Foto: Ernest Ripson
Gevangen steur. Foto: Ernest Ripson

Steur als symbool voor een gezonde delta

De Europese Atlantische steur is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren. Ze kunnen meer dan 3 meter lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen. Deze steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste steur gevangen en gedood.

De terugkeer van deze zeldzame trekvis, die ernstiger bedreigd is dan de panda, is een mijlpaal voor het herstel van de deltanatuur. Het steurenproject voor herstel van een gezonde populatie steuren, is onderdeel van het Droomfondsproject Haringvliet waarin een coalitie van 6 organisaties ruim baan maakt voor deltanatuur, trekvogels en -vissen met steun van de Nationale Postcode Loterij. De steur staat namelijk symbool voor trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling die voor hun leven en voortplanting zowel de zee als rivieren nodig hebben. Voor al deze vissen geldt dat ze een natuurlijke rivierdelta met zoet-zoutovergangen, getijdenverschilllen en een open verbinding naar zee nodig hebben.

Europese Atlantische steur Foto: Jelger Herder
Europese Atlantische steur Foto: Jelger Herder

Steur gezien?

Samenwerking met de beroeps- en sportvisserij is onontbeerlijk om de steur terug te krijgen in Nederland. De dieren kunnen de vangst redelijk aan, het zijn krachtige beesten zonder schubben maar met beenplaten. Snel vrijlaten is dus belangrijk en kan zeker helpen voor overleving van de soort. De speciaal gemerkte steuren zijn heel gemakkelijk te herkennen aan een staaldraadje dat door de rugvin is gehaald. Daaromheen zit een plastic buisje en een geprinte code. Omdat de vissoort ook wettelijk beschermd is, moet sowieso elke gevangen steur (gemerkt of ongemerkt) onmiddellijk vrijgelaten worden.

Vangstmeldingen van de steur zijn nodig om informatie te verzamelen en dragen bij aan meer kennis over de migratie van deze unieke vissen, wat kan helpen om de soort terug te brengen in Europa. Gevraagd wordt om vangstlocatie, lengte (en gewicht) van de vis en nummer van het eventuele merk in de rugvin te noteren, foto’s te maken en de gevangen steur zo snel mogelijk levend terug te zetten. Vangstmeldingen, foto’s en informatie kunnen gemaild worden naar steurwwf@gmail.com. Bellen kan ook op telefoonnummer 06-30543441. Volledige vangstmeldingen (inclusief foto) komen in aanmerking voor 100 euro beloning.