U bent hier

Record laagwaterperiode

10-11-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Vandaag meldt Rijkswaterstaat dat er een nieuw record laagwaterperiode is. Het oude record uit 1976 werd gisteren verbroken. Schippers passen zich aan door minder lading te vervoeren en voorlasnog zorgt dat niet voor grotere problemen. Voor riviernatuur hoort laagwater erbij, net als extreem hoogwater. Langs de rivieren zijn de gevolgen goed te zien.

Door een lange periode met weinig neerslag in het stroomgebied is de waterstand van de grote rivieren laag. Via de Rijn komt er minder water ons land binnen dan normaal. Rijkswaterstaat spreekt van laagwater als er minder dan 1500 m3/s water bij Lobith ons land binnenkomt. In 1976 was de afvoer van de Rijn 120 dagen achtereen minder dan 1500 m3/s. Gisteren werd dat record verbroken en hebben we 121 dagen achtereen te maken met laagwater op de Rijn. Rijkswaterstaat verwacht dat de situatie de komende dagen nog aanhoudt.

Voor natuurliefhebbers is dit een buitenkans, normaal ontoegankelijke plekken zijn nu toegankelijk, al is het her en der wel wat modderig.

Bever pootafdruk
Bever pootafdruk

Bevers op het droge

Door de lage waterstanden zijn veel plassen in uiterwaarden (deels) drooggevallen. Beverburchten hebben normaal een ingang onder water, maar door het lage water liggen nu veel ingangen open en bloot. Bevers passen zich daar op aan. Ze zoeken het laatste water op en bouwen daar een nieuwe burcht of ze graven zelf een gat gevuld met water voor hun burcht. De droge ingang dekken ze af met extra takken. Omdat bever meer van water houden dan van een wandeling het droge graven ze nu ook volop kanaaltjes. Op talloze plekken zijn nu de smalle beverslootjes te zien. De slootjes gebruiken ze voor vervoer tussen burcht en voedselgebied. In de modderige grond zijn nu ook de sporen van de poten makkelijk te vinden. Voor wie zelf op zoek wil kan gratis de zoekkaart beversporen downloaden.


Pioniers bloeien nog

Met het lage water ontstaan langs plassen ook kale kleiige oevers. Dit is de plek waar een paar hele bijzondere planten van houden. Slijkgroen, bruin cypergras en klein vlooienkruid zijn soorten die in de zomer kiemen op deze kale vlaktes en binnen korte tijd tot bloei komen en hun zaadjes weer achterlaten. De zaden overleven soms meerdere jaren. Want in natte jaren zonder laag water in de zomer is er voor deze pioniers geen plek. Dit jaar is extra bijzonder omdat dankzij de hogestemperaturen deze soorten nog steeds bloeien.

Slijkgroen op Waalstrand bij Ooij
Slijkgroen op Waalstrand bij Ooij

Of de waterstanden nog verder gaan zakken hangt af van het weer in de komende dagen en weken. Voor de actuele standen kan Teletekst geraadpleegd worden.