U bent hier

Planten in de Koedoodzone

15-07-2015|DOORTwan Teunissen

In de laatste nieuwsbrief van Vereniging Albrandswaardslandschap staat een artikel over de vegetatieontwikkeling in de Koedoodzone op IJsselmonde. Lees het artikel hieronder:

Tussen de Rhoonse polders en de woonwijken van Portland ligt een smalle strook groen, genaamd de Koedoodzone. Sinds de aanleg enkele jaren geleden is de natuur hier nog steeds volop in ontwikkeling. Ruigteplanten als Akkerdistel en Jacobskruiskruid verliezen zienderogen terrein, terwijl de kwalitatieve kruidensoorten blijven toenemen.

Rietorchis
Rietorchis

In het door runderen begraasde grasland groeit een grote verscheidenheid aan kruiden. Drze vormen een belangrijke voedselbron voor insecten, welke op hun beurt voedsel zijn voor bijvoorbeeld vogels. Één van de floristische hoogtepunten is een groep Rietorchissen. Deze Nederlandse orchidee is vrij kritisch op zijn groeiplaats, beslist niet algemeen in onze omgeving en zelfs wettelijk beschermd. Dat deze soort zich juist hier heeft gevestigd is niet vreemd. Er wordt in het gebied niet gemaaid, gesnoeid of bemest, het enige beheer wordt hier verzorgd door de runderen. Omdat zij dit niet overal even nauwkeurig doen ontstaat er veel afwisseling, ideaal voor de ontwikkeling van biodiversiteit.

Niet alleen het grasland, maar ook het water is hier van bovengemiddelde kwaliteit. Momenteel zijn veel sloten troebel of begroeid met algen, het water van de Koedood is daarentegen kraakhelder en begroeid met waterplanten. Deze zorgen voor een goede zuurstofhuishouding en bieden een schuilplaats voor veel waterdieren. Een goede indicator van de gezonde omstandigheden is Groot Blaasjeskruid, tevens een vleesetende plant. Deze soort groeit alleen in schoon, helder water en neemt sterk in aantal toe in de Koedood. Eind juli bloeit deze plant met kleine gele bloemen, die net boven het wateroppervlak uitsteken.

Groot blaasjeskruid
Groot blaasjeskruid

Afgelopen maand werd er wederom een bijzondere vondst gedaan in de Koedood, namelijk een fraai exemplaar Puntig Fonteinkruid. Deze slanke, onopvallende waterplant is de afgelopen decennia nagenoeg verdwenen uit onze poldersloten, en is in de wijde omgeving van Albrandswaard al jaren niet meer waargenomen. Dat deze soort nu weer aanwezig is in de Koedood bewijst zowel de veerkracht van de natuur als de juiste wijze van beheer in het gebied.

Ondanks de bijzondere natuurwaarden is het gehele gebied jaarrond opengesteld voor publiek, inclusief de watergang. Er zijn geen paden of routes, u kan zelf bepalen waar u loopt of vaart. Neemt u dus gerust eens een kijkje in dit kleine maar bijzondere gebied.

Lees de completer nieuwsbrief van Albrandswaardslandschap hier.