U bent hier

Nieuwe natuur in de Maashorst

2-07-2015|DOORARK Natuurontwikkeling

Op 2 juli heeft ARK Natuurontwikkeling de eerste landbouwgrond in de Maashorst teruggegeven aan de natuur. Petra Souwerbren (directeur ARK), Geert Versteijlen (voorzitter Stuurgroep de Maashorst) en Matthie van Merwerode (wethouder gemeente Uden) gaven het startsein voor een opruimactie waarna Vrijwillig Landschapsbeheer Uden samen met aanwezigen enthousiast aan de slag ging met het verwijderen van prikkeldraad.

Verwijderen van prikkeldraad
Verwijderen van prikkeldraad

In opdracht van provincie Noord-Brabant en de vier Maashorstgemeenten werkt ARK aan realisatie van het Nationale Natuurnetwerk in de Maashorst. Voor 2019 moet 180 hectare landbouwgrond aangekocht worden om toe te voegen aan het bestaande natuurgebied. De Maashorst, één van de grootste natuurgebieden van Noord-Brabant, moet in 2019 dan weer één groots aaneengesloten natuurgebied zijn. Dit grootschalige landschap biedt in de toekomst nog meer ruimte aan bijzondere soorten zoals raaf, grauwe klauwier, gevlekte orchis, en meer dan 1000 andere soorten dieren en planten.

Op 2 juli 2015 werd de eerste landbouwgrond teruggegeven aan de natuur in de Maashorst
Op 2 juli 2015 werd de eerste landbouwgrond teruggegeven aan de natuur in de Maashorst

Het afgelopen jaar heeft ARK ruim 20 hectare grond aangekocht. Een perceel aan de Karlingerweg in Uden is als eerste teruggegeven aan de natuur. Het voormalige landbouwperceel is nu opgeruimd en vormt een geheel met de aangrenzende natuur. Het perceel ligt bij het beekdal bij Slabroek.