U bent hier

Nieuwe baltsplaatsen voor poelsnip

8-07-2015|DOORARK Natuurontwikkeling

Er is de laatste 10 jaar flink gewerkt aan het natuurherstel van de Dviete vallei in Letland. Honderden hectares overwoekerde natte weidegronden zijn van wilgenstruiken ontdaan, de rivier die gekanaliseerd was is weer teruggelegd in haar oude meanderende bed en kuddes vrij levende paarden en runderen zorgen nu dat de overstromingsvlaktes van de Dviete open blijven. De plaatselijke populatie poelsnippen reageert bijzonder goed op deze veranderingen. Dit jaar vormde de soort een tweede nieuwe baltsplaats.

Hermeandering Dviete
Hermeandering Dviete

In 2006 bracht ARK kuddes paarden en runderen naar het gebied om voor natuurlijke begrazing te zorgen. Het jaar daarop werd in het begraasde deel van de vallei een nieuwe kleine baltsplaats van 3 baltsende poelsnippen ontdekt. Als gevolg van de begrazing werd de vegetatie in de vallei steeds opener en de poelsnip profiteert daar van. In de jaren die volgden groeide het aantal baltsende mannetjes tot een aantal van 7. De laatste 5 jaar is in het kader van het Europese “Life+ project, Dviete vallei” hard gewerkt aan biotoopherstel. Het gebied is ontdaan van wilgenopslag en over een lengte van 2 kilometer meandert de rivier weer. Dit levert niet alleen een veel opener maar ook natter gebied op. Ook daar profiteert de poelsnip van. Dit voorjaar vormen de vogels nog een nieuwe baltsplek in de vallei, deze keer met 6 baltsende mannetjes. Hiermee is het totaal aantal poelsnippen in het gebied in een jaar bijna verdubbeld!

Poelsnip

De poelsnip is zeldzaam, de meeste Nederlanders kennen de poelsnip alleen maar van ons oude 100 gulden biljet. Voor de invoering van de euro stond op de voorzijde van dat biljet een watersnip afgebeeld en op de achterkant een poelsnip.

100 gulden biljet
100 gulden biljet

Het baltsritueel van de poelsnip is onmiskenbaar. Op hoge poten maken de mannetjes sprongetjes van een halve meter terwijl ze een geluidje produceren dat vergelijkbaar is met het geluid van het blazen op een rietje in een glaasje water. De vogelgids noemt het “roffelgeluiden”. Poelsnippen houden van een natte bodem en een boomloze grazige vegetatie. Met hun gevoelige snavel zoeken ze in de zachte bodem naar ongewervelden, het lievelingskostje van de vogel is poelslakjes. In het algemeen gaat het niet goed met de poelsnip, de snip gaat in aantal achteruit door aantasting van het leefgebied door intensivering van de landbouw en jacht en woestijnvorming in het overwinteringsgebied (Oost- en Zuid-Afrika). Om deze redenen staat de poelsnip als gevoelig op de Rode lijst van de IUCN.