U bent hier

Nachtvlindernacht in het Wijfelterbroek

2-07-2015|DOOREllen Luijks

Op 20 juni organiseerde ARK Naturontwikkeling een nachtvlindernacht in het Kempen~Broek. Er werden 126 verschillende soorten waargenomen. ARKer Ellen Luijks liep mee en doet verslag:

Op 20 juni bedekten wolken de hemel en er leek zelfs regen op komst. De temperatuur was wat aan de lage kant, maar toch aangenaam genoeg. Door de bewolking bleef de temperatuur mooi op peil. Toen was het hopen dat de regen aan ons voorbij trok. Lothar Rutten, Maarten Immerzeel en Remco Jousma stelden hun doeken op en het wachten kon beginnen. Lothar had zijn doek geïnstalleerd in ons gebied De Graus.

Nachtvlindernacht Kempen~Broek
Nachtvlindernacht Kempen~Broek

De taurossen zagen vanaf een afstandje het schouwspel aan en kozen er toen voor om geen nachtvlinders mee te gaan zoeken en hun vertier voor deze avond elders te gaan zoeken. Remco ging met zijn doek in het bospad staan van het Wijffelterbroek, aan de rand van De Graus en Maarten stelde zich op langs de Pruiskensweg, tussen het Wijffelterbroek en de Raamweiden. Dit laatste terrein wordt nu ingericht voor nieuwe natuur. Zo stonden de doeken allemaal ongeveer 50 meter uit elkaar.

Meteen verschenen al veel muggen en vliegjes, meestal een goed teken. De eerste vlinders lieten zich daarna voorzichtig zien. Meteen daarna ging het bij het doek in het bospad hard. De ene nachtvlinder na de andere kwam kijken. Dat ’s avonds de natuur tot leven komt, was goed te merken. Niet alleen muggen en nachtvlinders kwamen op het doek af, ook (water)kevers, wantsen, spinnen en eendagsvliegen lieten zich bekijken.

Heidewortelboorder Kempen~Broek
Heidewortelboorder Kempen~Broek

De belangstelling voor de avond was groot. Zo’n 20 mensen liepen van doek naar doek om zich te vergapen aan de prachtige kleurvariaties van de vlinders. In totaal zijn er 473 nachtvlinders gezien, verdeeld over 126 soorten. We hadden ons opgesteld op een kruispunt van diverse biotopen. Het moerasbos aan de ene kant, daarnaast akkers en aan de andere kant ruige graslanden overgaand in droge zandgrond met heide en naaldbossen. Dat hebben we ook gemerkt aan de soorten die we zagen.

Het Wijffelterbroek is van oorsprong een groot en woest moeras. Een klein deel van het gebied is nog min of meer nat. Hier zijn veel elzen en wilgen te vinden. In dat elzenbroek groeien bijzondere planten zoals grote boterbloem en gewone salomonszegel. Zeldzame soorten als de kleine blokspanner, de groenbandspanner, de donkere haakpalmmot en de leverkleurige spanner maken dankbaar gebruik van dit moerasbos.

Bonte brandnetelmot Kempen~Broek
Bonte brandnetelmot Kempen~Broek

Rondom het elzenbroekbos is het landschap de afgelopen jaren veranderd. Intensieve landbouw maakte plaats voor ruige natuur. De grote rijkdom aan verschillende soorten begroeiingen en overgangen van nat naar droog kunnen veel nachtvlindersoorten wel waarderen. Veel bijzondere soorten zijn gebonden aan een gevarieerd landschap met onder andere populieren, wilgen en sleedoorns. We vonden hier onder meer de bruine oogbladroller, dubbelpijl-uil, tweestreepgrasuil, silenespanner en de drievlekspanner.

Ook de overgang naar de zandgronden met daarbij de bossen en de heide leverde een aantal leuke soorten op waaronder de bruine sikkeluil, egale stipspanner, bosbessnuit, zwartbruine vlakjesmot en de zwartvlekgranietmot.

Al met al een zeer succesvolle avond. En die regen? Ach, die vier dikke druppels zijn we allang weer vergeten.