U bent hier

Life+ Dviete afgesloten

29-09-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Vrijdag 25 september is het LIFE+ project  langs de rivier de Dviete in Letland afgesloten.  Het vijfjarige project had tot doel het habitat van de kwartelkoning (Crex crex)  te verbeteren in het gelijknamige Natura 2000 gebied Dviete.

Kwartelkoning  ©Jo Garbutt
Kwartelkoning ©Jo Garbutt

Om het habitat voor de kwartelkoning, een rode lijst soort, te verbeteren is de loop van de Dviete over een afstand van circa twee kilometer hersteld. De oude loop van de rivier is op haar oorspronkelijke plek uitgegraven en de in de vorige eeuw aangelegde gekanaliseerde loop van de rivier is afgedamd.  Tegelijk is ook zo’n 300 hectare uiterwaarden van haar begroeiing met bomen en struiken ontdaan. Hiermee is dit gebied weer een natuurlijk nat grasland geworden. De kuddes wilde paarden en runderen zijn uitgebreid en zorgen dat de opslag en begroeiing van dit grasland grotendeels kort blijft. Hiermee is aan de belangrijkste voorwaarden voor herstel van het habitat van de kwartelkoning en vele andere moerasvogels zoals poelsnip en waterral voldaan .

Nieuw moeras langs de Dviete

Het project komt voort uit het project Letlands dat ARK tussen 2005 en 2009 in Letland heeft uitgevoerd. De Dviete was hierin een van de dertig gerealiseerde begrazingsgebieden. Voor het project langs de Dviete was de projectleiding in handen van het Letse Natuur Fonds (Latvijas Dabas Fonds) en ARK  werd partner in het project en adviseerde samen met Stroming bij het rivierherstel en ARK stuurde de begrazing van het gebied aan. Verdere werkten onder meer de gemeente  Ilukstes  aan het project en ELM media volgde het gehele project met de camera en produceerde documentaire.

Het project wordt nu al gezien als geslaagd. Het aantal broedparen van kwartelkoning en poelsnip is toegenomen en de natuur heeft de rivier weer in haar bezit heeft genomen.  

Luchtfoto Dviete
Luchtfoto Dviete