U bent hier

Kuddetransport Kempen~Broek

7-03-2015|DOORARK Natuurontwikkeling

Maandag 2 maart vond in het natuurgebied Tungelroysche beek in het GrensPark Kempen~Broek een vangactie van een kudde runderen plaats. ARK Natuurontwikkeling, mede-eigenaar van de kudde runderen, ook wel Taurossen genoemd, heeft na zorgvuldige afweging besloten dat de kudde vanwege haar onrustige gedrag uit het natuurgebied moet verdwijnen. Nadat meerdere pogingen tot het invangen van de dieren mislukt zijn, is besloten om de drie meest nerveuze runderen af te schieten en vier andere runderen te verdoven. Te grote onrust van dieren kan risicovolle situaties opleveren voor andere dieren en een uitbraak tot gevolg hebben. De drie dode dieren zijn naar de slacht gebracht, de vier verdoofde dieren staan inmiddels op stal bij mede-eigenaar Stichting Taurus.

Volgende vangacties

De kudde in de Tungelroysche beek bestond vóór de vangactie uit 21 dieren. De gehele kudde verhuist van het natuurgebied naar Stichting Taurus in Keent. Dit betekent dat de resterende 14 dieren de komende weken in etappes verdoofd worden en in een trailer naar Keent worden gebracht. Hierbij voldoet ARK aan alle voorwaarden die de wet ons stelt. Naar verwachting is de kudde begin april weg uit het natuurgebied en gaat ARK op zoek naar een nieuwe kudde Taurossen. De eigenschap ‘rust’ zal een uiterst belangrijk selectiecriterium zijn in de samenstelling van de nieuwe kudde.

Fokprogramma Tauros

De runderen van de Tungelroysche beek zijn Taurossen. Ze maken onderdeel uit van een fokprogramma dat streeft naar een zelfredzaam rund dat jaarrond natuurgebieden kan begrazen. In de Tauros komen veel eigenschappen terug van het uitgestorven oerrund. We kennen die eigenschappen door analyse van DNA-materiaal. Het fokprogramma wordt uitgevoerd door Stichting Taurus en de basisgroep dieren bevindt zich in Keent. Naast oerrund-eigenschappen, worden de dieren geselecteerd op hun eigenschappen om in opengestelde natuurgebieden te lopen. Hun karakter moet rustig zijn en passen bij de mogelijke ontmoeting tussen mens en rund. De kudde aan de Tungelroysche beek voldeed niet aan dit laatste criterium. Om die reden heeft de kudde ook in een afgesloten gebied gestaan. Als de nieuwe kudde in het natuurgebied straks voldoende gewend is aan haar nieuwe plek, wil ARK het gebied weer open stellen voor wandelaars.

Natuurlijke begrazing in het Kempen~Broek

ARK werkt in opdracht van de Provincie Limburg aan een gebiedsontwikkeling in het GrensPark Kempen~Broek. Natuurlijke begrazing van de nieuwe natuur en het fokprogramma Tauros maken onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling. Zelfredzame runderen en paarden die het hele jaar door in natuurgebieden grazen, zorgen voor een explosie van natuurlijk leven. De natuurrijkdom neemt enorm toe. In het Kempen~Broek hebben meerdere begraasde gebieden dat reeds volop aangetoond. Runderen als de Tauros vormen een sleutelrol in die natuurwinst. Vrijwel alle begraasde gebieden in het Kempen~Broek zijn vrij toegankelijk voor het publiek, dat er volop mag genieten.